Budget volledig benut

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Budget MIA en Vamil 2015

Budget MIA en Vamil 2015 (in miljoen euro)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
MIA93102
Vamil3830

Figuur 3: Het voor MIA en Vamil beschikbaar budget en berekend budgetbeslag in 2015

Brontabel als csv (68 bytes)

In de Miljoenennota zijn de voor MIA en Vamil beschikbare budgetten per jaar vastgelegd. De mate waarin ondernemers een beroep doen op de regelingen berekenen we op grond van de investeringsbedragen en de daarmee gemoeide belastingderving. Dit berekend budgetbeslag was in 2015 één miljoen hoger dan het voor dit jaar gereserveerde budget.

Sinds 2008 leidt overschrijding van het budget niet meteen tot sluiting van de regeling. De staatssecretaris van Financiën besloot in dat jaar dat overuitputting van het budget in het ene jaar mag worden gecompenseerd met onderuitputting in andere jaren. Op grond van het besluit in 2008 kan een beroep worden gedaan op het overschot in voorgaande jaren om het tekort in 2015 op te vangen.

Figuur 4: Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag

Figuur 4: Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag (in miljoen euro)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
200011253
200113587
2002106134
20037899
20047837
200510192
2006161135
2007136163
200812467
200912779
2010168169
201112566
2012125108
2013125225
201413183
2015131132

Figuur 4: Het voor MIA en Vamil gezamenlijk beschikbare budget afgezet tegen het berekend budgetbeslag voor beide regelingen per jaar.

Voor meer informatie over de berekening van het budgetbeslag zie de Toelichting bij de jaarcijfers

Brontabel als csv (256 bytes)