Stelt u zich eens een systeem voor waarin het hergebruiken van producten en materialen logisch en normaal is. Een systeem waarin behoud van alles wat de natuur ons biedt – voedsel, water, grondstoffen, schone lucht – uitgangspunt is, ook voor toekomstige generaties. Een systeem waarin afval en emissies niet meer bestaan. Een systeem waarin we spullen delen en repareren. Een systeem dat draait om kwaliteit en niet om kwantiteit. Dat is wat we voor ogen hebben met een circulaire economie.

Een systeem dat draait om kwaliteit en niet om kwantiteit. Dat is wat we voor ogen hebben met een circulaire economie.

MIA\Vamil als fiscaal steuntje in de rug

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet haar instrumentarium in om deze ambities waar te maken. In dit jaarverslag van de fiscale investeringsinstrumenten MIA en Vamil staan een aantal succesverhalen. Zo heeft vloerenfabrikant Unipro geïnvesteerd in het CO2-neutraal maken van haar productieproces door gebruik te maken van aardwarmte, biomassaverbranding en warmteterugwinning. Dit bedrijf bouwde bovendien een uiterst duurzaam gebouw met een dak van mos en sedum, wat het fijnstof uit de lucht wegvangt. Voor deze investeringen kon Unipro rekenen op een fiscaal steuntje in de rug via MIA en Vamil.

Kringloopsluiting en grondstoffenbesparing

Oleochemisch bedrijf Croda investeerde in het maken van biogas uit haar eigen afval, waarop voortaan de stoomketels draaien. Het bedrijf bouwde bovendien een geavanceerde waterzuiveringsinstallatie voor de productie van schoon water uit haar eigen afvalwater. Een mooi voorbeeld van kringloopsluiting en een slimme manier van grondstoffenbesparing, want met deze Puurwaterfabriek, zoals Croda het noemt, zijn er geen chemicaliën meer nodig om het bronwater geschikt te maken voor gebruik. Dat type investeringen jaagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu graag aan via de MIA en Vamil.

€2 miljard aan milieu-investeringen

En zo zijn er meer bedrijven die vooruitstrevend en duurzaam investeren. In 2014 maakten Nederlandse ondernemers 15.000 maal gebruik van het fiscale voordeel voor in totaal €2 miljard aan milieu-investeringen. In dit jaarverslag leest u waarin zij investeerden. U ziet dat MIA en Vamil, behalve aan de Circulaire Economie, aandacht geeft aan alle belangrijke milieuthema’s. Een aantal van de ondernemers die gebruik maakten van de regelingen vertellen in dit verslag over de keuzes die zij maakten en wat het hen heeft gebracht.

Ik daag u uit zelf ook een bijdrage te leveren aan een toekomst zonder afval, hoogwaardig hergebruik van producten, kortom: een circulaire economie.

drs. Koen de Snoo

Directeur Duurzaamheid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Koen de Snoo: "Ik daag u uit een bijdrage te leveren aan een toekomst zonder afval."