Het vervangen van asbestdaken is sinds enige jaren een prioriteit. In 2014 is in 1836 aanvragen een investeringsbedrag gemeld van €51 miljoen voor het vervangen van asbestdaken. Deze cijfers komen overeen met de cijfers van 2013.

Gelijktijdig is in 2014 voor €56 miljoen geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen op locaties waar asbestdaken zijn vervangen. Hiermee is ten opzichte van 2013 een verbeterde koppeling gerealiseerd tussen asbestverwijdering en de vervanging door daken met zonnepanelen.