Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleren de introductie van nieuwe technieken op de markt. Dit is nodig omdat nieuwe technieken in het begin vaak duurder zijn dan de gangbare alternatieven. Een ondernemer kiest eerder voor de milieuvriendelijke variant wanneer dit niet te veel extra kost. MIA\Vamil biedt ondernemers een belastingvoordeel als ze investeren in een vernieuwende milieutechniek.

MIA\Vamil biedt ondernemers een belastingvoordeel als ze investeren in een vernieuwende milieutechniek.

MIA en Vamil zijn fiscale regelingen van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Financiën. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen gebruikmaken van de beide regelingen. MIA geeft ondernemers een extra aftrek van de fiscale winst. Deze extra aftrek kan oplopen tot 36% van de kosten van een milieu-investering. Vamil levert ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel op. Met Vamil kunnen ondernemers de investeringskosten voor 75% op een willekeurig moment afschrijven (ook wel vrije afschrijving genoemd).

De Milieulijst

310 milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel

De vernieuwende milieutechnieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil staan op de Milieulijst. De Milieulijst 2014 is anders ingedeeld dan in voorgaande jaren. De nieuwe Milieulijst sluit beter aan bij de ontwikkelingen in (milieu-)beleid en milieutechnologie. De Milieulijst 2014 is ingedeeld in 7 milieuthema’s, zoals Grondstoffen & Afval, Mobiliteit en Ruimtegebruik. Op de lijst staan 310 bedrijfsmiddelen.

De Milieulijst wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast aan de stand van de techniek, de actuele wet- en regelgeving en de beleidsprioriteiten. Het bedrijfsleven diende 107 voorstellen in voor de Milieulijst van 2014. In totaal zijn aan deze Milieulijst 21 nieuwe technieken toegevoegd, 131 techniekomschrijvingen aangepast en 68 technieken vervallen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De MIA en Vamil zijn een initiatief van het ministerie van Infrastructuur & Milieu in samenwerking met het ministerie van Financiën. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verzorgt de uitvoering van de regeling.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De dienst voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie, landbouw en internationaal ondernemen.

Meer weten?

Meer informatie over MIA en Vamil vindt u op de website van RVO.nl.