Membraanafscheiding bij Croda

Croda uit Gouda zuivert afvalwater om het opnieuw in te zetten in het productieproces, als ketelvoedingwater. Site Engineering Manager Danny Zwakhals over het sluiten van de waterkringloop.

Als enig Nederlands oleochemisch bedrijf, maakt Croda producten uit natuurlijke oliën en vetten. Dus niet uit minerale oliën; in die zin was het bedrijf al duurzaam bezig voordat het woord bestond, constateert Zwakhals. “Duurzame producten zijn gewild en wij verdienen er een goede boterham aan. Wij maken bijvoorbeeld grondstoffen voor biologisch afbreekbare smeerolie. Het past dus geheel binnen onze strategie om ook onze productie te verduurzamen.”

Danny Zwakhals: "De MIA\Vamil-regeling is een soepele regeling met weinig rompslomp.”

Driestaps zuivering

Eén van de investeringen waarmee dat gebeurt, betreft het project ‘Puurwaterfabriek’. Croda investeerde in een installatie voor membraanscheiding, waarbij afvalwater in 2 stappen gezuiverd wordt. Ultrafiltratie haalt de vaste deeltjes eruit en omgekeerde osmose verwijdert de meeste zouten. In een bestaand demineralisatieproces wordt het laatste restje zout er uit gehaald. Daarna is het water geschikt voor hergebruik in de productie, en als voedingwater voor de stoomketel van Croda.

"Duurzame producten zijn gewild. Wij verdienen er een goede boterham aan."

Blij met MIA\Vamil

Voordat Croda de waterkringloop sloot, pompte het grondwater op. Dat moest onthard en ontzout worden voordat het geschikt was voor de productie. “Een proces op zich, waarbij veel chemicaliën als calciumhydroxide, loog en zoutzuur nodig waren. Daar zijn we nu grotendeels van af.”

Voor de investering in de ‘Puurwaterfabriek’ maakte Croda gebruik van de MIA\Vamil-regeling. Een soepele regeling met weinig rompslomp, vindt Zwakhals. “We zijn er dan ook blij mee. Het helpt ons om de terugverdientijd te reduceren.”

Biogas van restproduct

Croda werkt ook aan energiebesparing en hergebruik van grondstoffen. Een lopend project is het omzetten van het bijproduct glycerine in biogas. Het bedrijf hoopt daar eind dit jaar 2 vergistingsreactoren voor te hebben staan. Hiervoor vraagt Croda de subsidie SDE aan. Zwakhals: “Die reactoren gaan ons de energie voor stroom en warmte leveren, wat leidt tot een uiteindelijke energiebesparing van 25%. Daarmee zetten wij een volgende stap in duurzaamheid.”

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen bij RVO.nl een aanvraag indienen voor subsidie vanuit de regeling SDE+.

Na het zuiveren is het afvalwater geschikt voor hergebruik in de productie, en als voedingwater voor de stoomketel van Croda.
Ultrafiltratie haalt de vaste deeltjes eruit en omgekeerde osmose verwijdert de meeste zouten.
"Het past binnen onze strategie om ook onze productie te verduurzamen."