Industrie investeert meer in biobased economy

De agrarische sector maakt elk jaar goed gebruik van MIA en Vamil. In 2014 is 35% van het totale investeringsbedrag afkomstig van ondernemers uit de land- en tuinbouw. Dit zijn vooral investeringen in duurzame kassen, duurzame stallen en de vervanging van asbestdaken.

Aangevraagd investeringsbedrag per bedrijfssector in 2014

Aangevraagd investeringsbedrag per bedrijfssector in 2014 (in miljoen euro)
SectorAangevraagd bedrag
Landbouw594
Tuinbouw102
Industrie163
Handel178
Vervoer18
Lease211
Overig743

Figuur 6: Aangevraagd investeringsbedrag per bedrijfssector (totaal € 2.008 miljoen).

Brontabel als csv (119 bytes)

Flinke investering duurzame gebouwen

De industrie heeft in 2014 een totaal investeringsbedrag van €163 miljoen aangevraagd. Hoewel dit lager is dan in 2013 is dit toch één van de hoogste bedragen van deze sector sinds de start van MIA in 2000. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het kabinet die is verwoord in het topsectorenbeleid. De branche heeft vooral flink geïnvesteerd in duurzame gebouwen (€45 miljoen) en in technieken om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te verbeteren, zoals luchtzuiveringstechnieken (€20 miljoen). Ze investeerde ruim €9 miljoen in de biobased economy (2013: €2 miljoen) en bijna €13 miljoen in het besparen van grondstoffenverbruik (2013: €3 miljoen).

Generieke bedrijfsmiddelen

De industrie maakt veel gebruik van de zogenaamde generieke bedrijfsmiddelen – bedrijfsmiddelen waar alleen het doel beschreven is, waardoor de innovatieve ondernemer meer ruimte krijgt bij zijn investeringsgedrag. De sector neemt ruim 40% van het totaal geïnvesteerde bedrag in deze technieken voor haar rekening, namelijk €59 miljoen. Een belangrijk aandeel hierin vormt de eerste toepassing van een milieuvriendelijke techniek in Nederland. Industriële ondernemers investeerden hierin met een bedrag van €18 miljoen. 

Opvallend is verder dat deze sector bijna de helft van het investeringsbedrag in technieken van hoofdstuk 0 (thema-overstijgende milieu-innovatie) en hoofdstuk 1 (grondstoffen en afval) voor haar rekening neemt en zelfs meer dan 2/3e van hoofdstuk 4 (klimaat en lucht) en 5 (ruimtegebruik).

Praktijkvoorbeeld: Duurzaam gebouw

Het nieuwe gebouw van Unipro in Haaksbergen is één en al duurzaamheid. Specialist Duurzaamheid en MVO-ambassadeur Maurice Beijk legt uit waarom het bedrijf dit zo belangrijk vindt.

Lees meer in Het nieuwe gebouw van Unipro

Praktijkvoorbeeld: Afvalwaterzuivering

Sinds eind vorig jaar heeft Mars in Veghel een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik. Het fiscale voordeel van de MIA\Vamil-regeling stimuleerde de fabrikant van de wereldberoemde chocoladereep om te kiezen voor de meest duurzame, meest innovatieve maar ook dure oplossing.

Lees meer in 'State of the art' afvalwaterzuivering bij Mars