Versterkt door MIA en Vamil

Het Kabinet Rutte heeft verschillende thema’s aangewezen voor Groene Groei. Vrijwel het gehele budget van MIA en Vamil wordt besteed aan deze thema’s. Zo investeerden ondernemers voor €104 miljoen in circulaire en ‘biobased’ economie. In dit bedrag zijn ook de investeringen in het verwerken en recyclen van afval opgenomen.

Verder valt het investeringsbedrag in duurzame mobiliteit op. In 2014 is een investeringsbedrag van  €561 miljoen aangevraagd; dit is inclusief duurzaam personenvervoer. Ten opzichte van 2013 (€2.069 miljoen) is dit bedrag flink gedaald.

Investeringen in duurzame mobiliteit exclusief personenvervoer is juist gelijk gebleven; in allebei de jaren ruim €190 miljoen. Dit omvat onder andere duurzame technieken voor de scheepvaart, transportkoeling en het werken met mobiele machines.

De groei in duurzame gebouwen zet ook in 2014 door. Investeringen groeiden ten opzichte van 2013 met 9% tot een totaal investeringsbedrag van €735 miljoen.

Investeringen in het thema voedsel, waaronder investeringen in kassen en stallen, zijn met 28% gedaald.

Aangevraagd investeringsbedrag voor Groene Groei 2014

Aangevraagd investeringsbedrag voor Groene Groei 2014 (in miljoen euro)
ThemaInvesteringsbedrag
Circulaire & Biobased Economie104
Voedsel540
Mobiliteit561
Bouw735
Overig68

Figuur 5: Aangevraagd investeringsbedrag per thema van Groene Groei (totaal € 2.008 miljoen).

Brontabel als csv (115 bytes)

Praktijkvoorbeeld: Zuiveren afvalwater

Croda uit Gouda zuivert afvalwater om het opnieuw in te zetten in het productieproces, als ketelvoedingwater. Site Engineering Manager Danny Zwakhals over het sluiten van de waterkringloop.

Lees meer in De 'Puurwaterfabriek'