Budget is toereikend

Gezamenlijk vroegen ondernemers voor €82 miljoen aftrek aan via MIA en €35 miljoen via Vamil. Daarmee is 2014 een gemiddeld jaar. Het geschatte verbruik van het budget is €83 miljoen; dit is het bedrag na correctie van foutieve aanvragen, intrekkingen en niet-geëffectueerde aanvragen. Het beschikbare budget van €131 miljoen is ruim voldoende.

Beschikbaar en geclaimd budget 2014

Beschikbaar en geclaimd budget 2014 (in miljoen euro)
Beschikbaar budgetGeclaimd budget zonder correctieGeclaimd budget na correctie
MIA938258
Vamil383525

Figuur 3: Beschikbaar en geclaimd budget (in miljoen euro).

Geclaimd budget zonder correctie
Het geclaimde budget is gelijk aan het totaalbedrag aan belastingvoordelen. Dit bedrag is een schatting op grond van de gemelde investeringsbedragen. De geschatte MIA-claim is het investeringsbedrag maal het MIA-percentage maal een gemiddeld marginaal belastingtarief van 25%. De geschatte Vamil-claim bedraagt 3% van het investeringsbedrag.

Geclaimd budget na correctie
Het geclaimde budget kan nog nauwkeuriger worden geschat als rekening wordt gehouden met de correctie van de aanvragen door RVO.nl. De correctie voor 2014 is geschat op 25%. Bij de berekening van dit bedrag is rekening gehouden met aanvragen die later zijn ingetrokken en aanvragen die te laat zijn ingediend. Hiermee was een bedrag van €6,3 miljoen gemoeid. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst dat ongeveer 5% van de toegekende MIA en Vamil in de praktijk niet geëffectueerd wordt. Beide correcties samen geven het geclaimde budget na correctie.

Brontabel als csv (113 bytes)