Terug op niveau 2012

Het gebruik van MIA en Vamil varieert sterk door de jaren heen. Het aantal aanvragen is in 2014 vergelijkbaar met het meldjaar 2012. Het jaar 2013 was een uitzonderlijk jaar door de enorme belangstelling voor zeer zuinig en elektrisch personenvervoer.

Aantal aanvragen

Aantal aanvragen
Aantal aanvragen
201217459
201352051
201415012

Figuur 1a: Aantal aanvragen

Brontabel als csv (55 bytes)

Tip: Beweeg de cursor over de kolommen voor exacte waardes.

Investeringsbedragen

Investeringsbedragen (in miljoen euro)
Totaal aangevraagdGeclaimd budget
20121904109
20133738225
2014200883

Figuur 1b: Aangevraagd investeringsbedrag en geclaimd budget (na correctie). Bedragen zijn in miljoenen euro's.

Brontabel als csv (81 bytes)

Budget varieert jaarlijks

Het aangevraagde investeringsbedrag, en daarmee het geclaimde budget voor MIA en Vamil, varieert sterk door de jaren heen. Dit wordt deels veroorzaakt door de eisen die aan bedrijfsmiddelen worden gesteld. Deze eisen veranderen jaarlijks, afhankelijk van de stand van de techniek en wettelijke verplichtingen. Daarnaast speelt ook de economische situatie in Nederland een rol bij de fluctuatie in het aangevraagde investeringsbedrag.

Overuitputting en onderuitputting

Om te voorkomen dat de regeling vroegtijdig moet sluiten vanwege uitputting van het budget, is door de staatssecretaris van Financiën in 2008 besloten dat overuitputting in het ene jaar mag worden gecompenseerd met onderuitputting in andere jaren. Sindsdien is de regeling niet meer voortijdig gesloten.

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Totaal aangevraagd investeringsbedrag, gereserveerde budget en budgetclaim

Totaal aangevraagd investeringsbedrag, gereserveerde budget en budgetclaim (in miljoen euro)
InvesteringsbedragGereserveerde budgetBudgetclaim
200096911253
2001146213587
20022432106134
200311147899
20045807837
200594510192
20061716161135
20072051136163
200890112467
200992512779
20102001168169
2011118012566
20121904125108
20133738125225
2014200813183

Figuur 2: Totaal aangevraagd investeringsbedrag, gecorrigeerd budgetbeslag en gereserveerd budget (in miljoen euro) over de afgelopen 15 jaar.

Brontabel als csv (324 bytes)