Een bijdrage leveren aan een economisch sterker en duurzamer Nederland. Daar staat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Zij hebben voor ogen wat ze willen bereiken met hun beleid. RVO.nl geeft daar – als ‘partner in resultaat’ - handen en voeten aan.

Het is onze ambitie om ‘de toonaangevende overheidsdienstverlener voor ondernemend Nederland’ te zijn

Harmen Harmsma, Algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: "Onze klanten staan voorop."

Ondernemend Nederland, staan bij de opdrachtgevers én bij RVO.nl voorop. RVO.nl ondersteunt hen met subsidies, financieringsmogelijkheden, het vinden van zakenpartners, kennis en informatie over regelgeving. Op het vlak van de grote uitdaging van de energie-transitie zijn we - namens opdrachtgevers- een belangrijke uitvoerder. Daarnaast organiseren we buitenlandse missies en webinars en verlenen octrooien. Meer dan 240.000 ondernemers maken jaarlijks gebruik van onze diensten.


RVO.nl zorgt ervoor dat ondernemend Nederland de vruchten plukt van het beleid van onze opdrachtgevers. In dit Jaarjournaal 2015 ziet u enkele voorbeelden van de ‘oogst’; een compleet overzicht is het niet. Recyclingfabriek Van Houtum kan met hulp van de regeling Groenprojecten drankkartons volledig recyclen. Crossbeta Biosciences gebruikt het Innovatiekrediet om te werken aan een oplossing voor ziektes als alzheimer en de spierziekte ALS. Tony’s Chocolonely breidt zijn activiteiten in Ghana en Ivoorkust uit, mede dankzij het Dutch Good Growth Fund.

RVO.nl kreeg er in 2015 net als in 2014 taken bij, waarvan de overheid vindt dat ze goed bij RVO.nl passen. Een deel van Dienst Landelijk Gebied kwam bij RVO.nl. Daarmee kreeg RVO.nl er expertise over regionale gebiedsontwikkeling bij. Ook speelde in 2015 een aantal actualiteiten waarbij het Crisis Regiebureau van RVO.nl een actieve rol had, zoals de Russische boycot van Nederlandse groente en fruit en de uitbraak van de vogelgriep. Beide trajecten startten al een jaar eerder.

Het is onze ambitie om ‘de toonaangevende overheidsdienstverlener voor ondernemend Nederland’ te zijn. Samen met onze opdrachtgevers, kennisinstellingen, samenwerkingspartners én met de ondernemers werken we aan een duurzaam en sterk ondernemend Nederland.

Harmen Harmsma,

Algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het directieteam van RVO.nl. Links naar rechts: Barto Piersma (directeur Nationale Programma’s); Harmen Harmsma (algemeen directeur); Marlouke Durville (directeur Kernprocessen NL, Juridische Zaken); Maarten Smorenburg (plaatsvervangend algemeen directeur, directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken); Anja Martens (waarnemend manager Concernstaf); René van der Burg (directeur Kernprocessen EU, Klantcontact & Gegevens); Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)