RVO.nl staat voor het uitvoeren van beleid voor ondernemend Nederland, op het gebied van innovatie, duurzaamheid, landbouw en internationale samenwerking.

Hiermee draagt RVO.nl bij – namens opdrachtgevers – aan een economisch sterker Nederland en een duurzame samenleving.

Zie hier een greep uit de resultaten die RVO.nl in 2015 boekte, op het vlak van de beleidsdoelstellingen van onze opdrachtgevers:

Agro & Natuur in uitvoering 2015. Naar een sterke internationale agrosector met oog voor duurzaamheid en innovatie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Agro & Natuur in uitvoering 2015

Agro & Natuur in uitvoering 2015
Gecombineerde opgave (GD/15)
Papieren aanvragen5064
Digitale aanvragen6244892,50%
Totaal67512
Basis Betalingsregeling (BBR15)
Papieren aanvragen1758
Digitale aanvragen4845796,50%
Totaal50215
Flora- en Faunawet
Akten438
Ontheffingen646
Natuurschoonwet
Nieuwe landgoederen181
Totaal landgoederen5648
Totaal145267hectares
EU-interventie
Uit de markt genomen groenten en fruit vanwege Rusland-boycot:
Aantal Peren857ton
bedrag23011euro's
Aantal Appels1276ton
bedrag112142euro's
Wortelen3052ton
bedrag123000euro's
Paprika244ton
bedrag97210euro's
Pruimen37ton
bedrag21534euro's
Totaal aantal5466ton
Totaal bedrag376897euro's
Europees Visserijfonds (EVF)
Nat-deel2181948euro's
Eu-deel4460387euro's
Totaal6642335euro's
Aantal134
Brontabel als csv (826 bytes)
Bedrijvenbeleid in uitvoering. Sterk innovatievermogen en excellent ondernemingsklimaat in 2015. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bedrijvenbeleid in uitvoering

Bedrijvenbeleid in uitvoering
S&O-kosten
WBSO3,87mld euro's
RDA2,43mld euro's
totaal6,29mld euro's
WBSO
Ontwikkeling aantal bedrijven en zelfstandigen
201120530
201222220
201322640
201422974
201522980
Via Innovatiefonds MKB+
Innovatiekrediet109mln euro's
Innovatiekrediet bedrijven24
Seed24mln euro's
Seed bedrijven29
Topconsortia voor Kennis en Innovatie
Door TKI’s verdiend (x mln euro's)Aan TKI’s betaald (x mln euro's)
20134925
20148653
201511946
MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Landelijke MIT-regeling
bedrijven687
Private R&D uitgaven32,4mln euro's
MIT Zuid-Holland
bedrijven106
Private R&D uitgaven13,3mln euro's
Europese R&D-samenwerking
Horizon 2020:7,7retour percentage
Eurostars47gefinancierde innovatieprojecten
Joint Tech Initiatives162,5mln euro's worden ondersteund met nederlandse R&D
Eurekaclusters1,5miljard in 5 jaar tijd (ambitie)
Brontabel als csv (940 bytes)
Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking Een sterke positie op buitenlandse markten en duurzame economische groei in ontwikkelingslanden in 2015 In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
Go abroadwell prepared
Percentage ondernemers dat verwacht contract te sluiten
coachingtraject van Starters International Business (SIB)48%
Informatie Op Maat (IOM)30%
Zakenpartnerscan (ZPS)40%
deelname aan economische missie56%
Verwachte exportomzet (geextrapoleerd)van deze ondernemers
SIB coachingtraject147mln euro's
IOM95mln euro's
ZPS5mln euro's
economische missies1mld euro's
Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)
verdeling programma's per regio
Latijns-Amerika8
Azie12
Oost-Europa12
Afrika9
Midden-Oosten9
verdeling programma's per sector* soms meerdere sectoren in 1 programma
agrovisserij en bosbouw14
consumenten- producten12
industriele producten3
dienstverlening5
gerealiseerde export naar EU en EFTA landen478mln euro's
gerealiseerde export buiten EU en EFTA landen674mln euro's
aantal banen (in personen)42668mannen
aantal banen (in personen)46909vrouwen
aantal competent gemaakte exporteurs193
risicovermindering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen39%gemiddeld
aantal sectoren waarvoor market intelligence is geleverd27sectoren
Private Sector Investeringsprogramma (PSI)
aantal projecten in beheer per sector
energie en milieu25
industrie134
landbouw150
overig45
toerisme4
transport en infrastructuur19
resultaten 30 succesvol afgeronde PSI projecten
directe werkgelegenheid (banen bij PSI/PSOM bedrijf)1271
aantal vrouwelijke werkneemsters in PSI/PSOM bedrijven580
aantal getrainde werknemers2094
aantal indirecte banenseizoens arbeidsplaatsen en betrokken boeren1617
aantal getrainde boeren en/of toeleveranciers2448
gerealiseerde omzet19,6mln euro's
vervolginvesteringen tijdens project7,5mln euro's
Brontabel als csv (2 kB)
EZ-ETM: beleid in uitvoering in 2015. Bijdrage RVO.nl aan een betrouwbare, duurzame, veilige en internationaal concurrerende energiehuishouding.

EZ-ETM: beleid in uitvoering in 2015

EZ-ETM: beleid in uitvoering in 2015
Duurzame energievoorziening vraagt om innovatie Topsector Energie brengt overheid, kennispartners en bedrijfsleven samen 900 miljoen gecommitteerd binnen Topsector Energie over totale periode.
Publieke investeringen in miljoenen euroPrivate investeringen in miljoenen euro
Biobased Economy118.458.3
TKI Urban Energy166.999.3
ISPT45.918.9
Gas90.258.2
Wind op Zee46.024.1
Systeemintegratie9.74.3
Overig85.376.0
Budgetverdeling Topsector Energie naar ontwikkelingsfase
Discovery17%
Development52%
Demonstration27%
Deployment5%
Private bijdrage38%
Aandeel MKB54%
Demonstratieregeling Energie Innovatie
In 2015:58Projectvoorstellen
Gevraagde subsidie80mln euro's
Beschikbaar budget32mln euro's
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor energiebesparing (en duurzame energie)
Aanvragen in 201514.234
Gemeld investeringsbedrag in 20151368mln euro's
Effecten van EIA in 2015
Energiebesparing is gelijk aan een besparing van aan722mln m3 aardgas
Dat leidt tot een vermeden uitstoot van-1280kiloton CO2
Stimulering Duurzame Energieproductie
Gerealiseerde vermogens in 2015, peildatum 1 maart 2016
(OV)MEP-Projecten*1060MW
SDE(+)-Projecten3403MW
* Conform de tabellen in het jaarbericht betreffen dit de projecten die nu nog in beheer zijn, reeds vastgestelde projecten die voorheen ook subsidie kregen zitten hier niet bij.
SDE(+) in 2015
Gecommitteerde vermogens en subsidiabele jaarproductie
Vermogen7575MW
Productie87PJ/jr
Elektrisch vervoer
Aantal elektrische voertuigen (totaal op de weg)
201330211
201446111
201590275
Aantal laadpunten
20135876
201412114
201518251
Brontabel als csv (2 kB)
IenM: beleid in uitvoering in 2015. Bijdrage RVO.nl aan groene groei, van afval naar grondstof, klimaat & energie, water en duurzame mobiliteit.

IenM: beleid in uitvoering in 2015

IenM: beleid in uitvoering in 2015
Groen beleggen
Meer duurzame investeringen
Waarde van de verklaringen(mln euro's)
2010601
2011399
2012177
2013507
2014694
2015797
Geschatte vermeden uitstoot per jaar
CO2329,6kton
NOX142,7ton
Fijstof173,7ton
Green Deals
Oplossen van knelpunten in duurzaamheid
Verdeling naar thema's
energie60%
biobased economy35%
grondstoffen32%
mobiliteit18%
klimaat10%
water7%
MIA/Vamil Innovatieve investeringen in milieuvriendelijke technieken
Aantal aanvragen
20119943
201217459
201352051
201415012
201525580
Vitens beste circulaire icoonproject 2015
Vitens haalt kalk, methaan en humuszuren uit het water om de te hergebruiken als voedingsproduct voor de bodem. Dit komt te goede van de verduurzaming in de watersector en agrarische sector.
84 % van de bedrijven behoort tot het MKB
Totaal gemeld investeringsbedrag in mld euro's
20111,2
20121,9
20133,7
20142
20153,4
NederlandCirculair!
RVO.nl in 2015 onder andere actief met:
50 best practices Circulaire Economie
Online platform www.circulairondernemen.nl live
Rapport ketens voor transitieprogramma's Circulaire Economie
Circulair Challenges in Amsterdam, Deventer en Arnhem
Brontabel als csv (1 kB)
BZK beleid in uitvoering 2015. Voor een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

BZK beleid in uitvoering 2015

BZK beleid in uitvoering 2015
Energielabel voor woningen
Woningen met label77%
Verdeling energielabels voor woningen
A19%
B17%
C28%
D13%
E9%
F7%
G7%
36% van de geregistreerde label heeft A- of B-label
Stimulering verhuurders
Verbouw van huurwoningen
Voorgenomengerealiseerd
sloop24671324
grootschalige verbouw885320
kleinschalige verbouw52633
samenvoeging11524
kantoorombouw47611796
Monitoring energieakkoord
werkgelegenheid (x 1000)
bruto arbeidsjaren35,62
woningbouw33,62
utiliteitsbouw1,99
energiebesparingscijfers(ECN)
part. Koop3,66
soc. Huur2,28
part. Huur0,66
woningbouw totaal6,6
utiliteitsbouw2
besparing GO totaal8,6
Brontabel als csv (690 bytes)
Provincies. Subsidies voor particulieren en organisaties die natuur ontwikkelen en beheren. In opdracht van de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken.

Provincies

Provincies
Subsidie voor particulieren en organisaties die natuur ontwikkelen en beheren.
lopende beschikkingen20000
subsidie160 mln euro's
Brontabel als csv (135 bytes)