Over de hele wereld speuren onderzoekers en bedrijven naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Het Utrechtse bedrijf Crossbeta Biosciences bedacht een techniek die onderzoek makkelijker maakt. Het Innovatiekrediet helpt om de stap naar de markt te maken.

Innovatieve bedrijven als Crossbeta kunnen vaak niet zonder steun van de overheid. Hun activiteiten zijn te risicovol voor gewone banken om te financieren. Onderzoek, zeker in de farmaceutische sector, duurt jaren en jaren. “Vooral de stap van de innovatie naar de markt is voor veel bedrijven moeilijk te overbruggen”, zegt Guus Scheefhals, directeur van Crossbeta Biosciences.

Nieuwe techniek

In zijn zoektocht naar een medicijn tegen alzheimer ontwikkelde Crossbeta eerst een techniek om de zogenaamde oligomeren te stabiliseren. Oligomeren zijn samengeklonterde ‘foute’ eiwitten. Die verstoren het neurologisch systeem en zijn mogelijk de oorzaak van alzheimer. Maar als je ze wilt onderzoeken vallen oligomeren snel uit elkaar.

Guus Scheefhals, directeur Crossbeta Biosciences: “Door het Innovatiekrediet kun je verder.”

Iets bijzonders

“Als ik op congressen vertelde dat wij de instabiele oligomeren hadden gestabiliseerd, kreeg ik vol ongeloof te horen ‘Heb je dat gedaan? Dat is nog niemand gelukt’. Ik had iets bijzonders in handen. Want deze techniek kan niet alleen gebruikt worden voor onderzoek naar alzheimermedicijnen. Oligomeren komen ook voor bij ziektes als Parkinson, Diabetes 2 en de spierziekte ALS.”

“Stap van innovatie naar markt is voor veel bedrijven moeilijk te overbruggen”

Investeerders

Via RVO.nl kreeg Crossbeta 2 keer een Innovatiekrediet van het ministerie van Economische Zaken. In 2012 om de techniek van het stabiliseren verder uit te werken en in 2015 om de techniek geschikt te maken voor de markt. Volgens Guus Scheefhals was zijn bedrijf niet zo ver gekomen zonder het Innovatiekrediet. “Door het Innovatiekrediet van de overheid komen ook andere investeerders makkelijker over de brug en kun je verder.”

Aan het werk in het laboratorium.

Omzet draaien

Crossbeta verkoopt inmiddels de kits met stabiele oligomeren aan farmaceutische bedrijven, onderzoekcentra en ziekenhuizen, in samenwerking met een Amerikaanse partner. Zo komt de ontwikkeling van een medicijn tegen alzheimer, Diabetes 2 en ALS een stukje dichterbij. Scheefhals: “Wij blijven er zelf ook naar zoeken.”

Meer weten?

Op de site van RVO.nl kunt u meer lezen over de programma’s in het thema Innovatief ondernemen.