RVO.nl wil het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in opdracht van het ministerie van Economische Zaken zo goed mogelijk toepassen. Deze Europese regelgeving is sinds 2015 een stuk complexer. Ook agrarisch ondernemer Bart Thybaut merkt dit.

“Op zich valt er goed met de nieuwe regels te leven. Het is alleen vervelend dat ik meer tijd kwijt ben aan de administratie. Maar: je krijgt subsidie, dus blijft het wel de moeite waard."

Veel meer intekenen

Tybaut noemt de nieuwe voorwaarde dat zijn grootste gewas maximaal 75% van het grondoppervlakte mag innemen. “Op de overige 25% moet ik 2 andere gewassen verbouwen. Dit betekent dat ik nu veel meer moet intekenen als ik de perceelsregistratie bijwerk."

Agrarisch ondernemer Bart Thybaut: “Je krijgt subsidie, dus het blijft de moeite waard.”

Betere leefomgeving

Ook nieuw is de verplichting om bij te dragen aan het verbeteren van de leefomgeving van planten, dieren en insecten.

“Ik koos voor eiwithoudende gewassen om aan de vergroeningseisen te voldoen. Veldbonen in plaats van wintertarwe. Voor mij toch € 100 per hectare extra. Ik mis alleen de logica: het land ligt er dan zwart bij, terwijl het met wintertarwe groen zou zijn gebleven.”

“Met de service van RVO.nl zit het wel goed”

Informatievoorziening

RVO.nl past het nieuwe beleid zodanig toe dat de ondernemer ermee uit de voeten kan. Voorlichting, goed ingerichte systemen en een goed Klantcontactcentrum helpen de boer om tóch op tijd subsidie te ontvangen.

Thybaut is positief over de informatievoorziening die RVO.nl hem biedt. Hij houdt zich verder op de hoogte via LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie), de vakbladen en nieuwsbrieven van coöperaties.

Sterk verbeterd

Verder vindt Thybaut de ondersteuning vanuit RVO.nl sterk verbeterd. “Als ik met het Klantcontactcentrum bel, hoef ik niet meer lang te wachten. Ik krijg snel antwoord op vragen.”

En als de nood aan de man is kan hij gewoon bij RVO.nl langskomen. "Met de service van RVO.nl zit het wel goed, alleen de regels zouden wel wat logischer mogen voor mij."

Meer weten?

Op de website van RVO.nl kunt u meer lezen over de programma’s in het thema Agrarisch ondernemen en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.