Op 1 januari 2014 fuseerden Dienst Regelingen en Agentschap NL tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een rijksdienst die beleid uitvoert voor ondernemers om de Nederlandse economie te versterken en de maatschappij duurzamer te maken. In dit Jaarjournaal kunt u lezen hoe RVO.nl dat in 2014 in de praktijk bracht.

RVO.nl ondersteunde in 2014 naar schatting 240.000 ondernemers

RVO.nl ondersteunt ondernemers

Terwijl RVO.nl in 2014 de organisatie verder vorm gaf, bleef de winkel open. De rijksdienst ondersteunde naar schatting 240.000 ondernemers met subsidies, financieringsmogelijkheden, het vinden van zakenpartners, kennis en regelgeving. We organiseerden buitenlandse missies, webinars en verleenden octrooien. Wat dit de ondernemers in 2014 opleverde, kunt u in dit Jaarjournaal lezen (maatschappelijke impact). Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. 

Nieuwe taken voor RVO.nl

In 2014 kreeg RVO.nl er taken bij vanuit andere overheidsorganisaties, omdat ze beter passen bij RVO.nl. De marktordeningstaken van de Productschappen en de visserijtaken van Directoraat-generaal Agro gingen in september over naar RVO.nl. Gevolgd door het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Praktijkverhalen

In dit Jaarjournaal leest u ook 4 praktijkverhalen van ondernemers die aanklopten bij RVO.nl. Het zijn voorbeelden van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Daarmee willen wij laten zien dat RVO.nl van alle markten thuis is en met zijn kennis en expertise ondernemers uitgebreid kan helpen.

Loonbedrijf Meedendorp uit Groningen kon bijvoorbeeld dankzij een landbouwsubsidie een GPS-gestuurde bemestingsmachine aanschaffen. Daarmee kan hij zuiniger bemesten en sproeien. En het innovatieve bedrijf Flowid gebruikte de fiscale regeling WBSO om een techniek voor mini-reactoren verder uit te werken.

Actualiteiten

Ook speelde in 2014 een aantal actualiteiten waar RVO.nl een actieve rol oppakte. Dat waren de openstelling van het ondernemersloket ‘sancties Rusland’ en de betrokkenheid van het Crisisregieburo van RVO.nl bij de communicatie en beheersing rond de uitbraak vogelgriep.

Harmen Harmsma in de Markthal: "De Rijksoverheid wil ondernemers ruimte en kansen bieden."

Nieuwe algemeen directeur

Sinds maart 2015 heeft RVO.nl een nieuwe algemeen directeur: Harmen Harmsma. Wij stellen hem graag aan u voor in een filmpje. Hij bezocht daarvoor de toonaangevende Markthal in Rotterdam. Wat hem betreft een mooi voorbeeld van waar een goede samenwerking tussen overheid en ondernemers toe kan leiden. “Ook de Rijksoverheid wil ondernemers meer ruimte en kansen bieden.”

Toonaangevende dienstverlener

In alles wat wij doen, willen wij voorop lopen. Het is onze ambitie om in 2017 ‘de toonaangevende overheidsdienstverlener voor ondernemend Nederland’ te zijn. Samen met onze opdrachtgevers, kennisinstellingen, samenwerkingspartners én met de ondernemers werken we aan een duurzaam en sterk ondernemend Nederland.