RVO.nl helpt ondernemers om innovatieve ideeën te kunnen uitwerken en op de markt te zetten. De rijksdienst doet dit in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. De door de regering benoemde Topsectoren, zoals Chemie en Water, zijn daarbij leidend. Innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld belastingvoordeel op Research & Development (R&D)-kosten.

Spinning-disc-technology voor minifabriekjes

De uitwerking van een goed idee tot een werkend en commercieel product kost vaak jaren. Het Eindhovens bedrijf Flowid weet daar alles van. Het ontwikkelt de ‘spinning-disc-technologie’, die mini-reactoren mogelijk maakt. Met behulp van de fiscale regelingen WBSO en RDA verlaagt het bedrijf zijn R&D-kosten. Matthieu Smiers van RVO.nl is één van de adviseurs.

"Flowid won in 2014 de Herman Wijffels Innovatieprijs"

Energiebesparing

Door de spinning-disc-technologie industrieel toe te passen zijn enorme winsten te boeken. De technologie zorgt ervoor dat chemische reacties in kleinere reactoren kunnen plaatsvinden. De nauwere behuizing verbetert de menging van stoffen, zoals vloeistoffen en gassen. Er zijn geen enorme vaten meer nodig, zoals bij traditionele fabrieken. En dat bespaart veel energie. Flowid ontving hiervoor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014.

Nieuwe techniek

De spinning-disc-technologie van Flowid is meer dan de moeite waard. Daar twijfelde Matthieu niet aan. Ook al beoordeelt een adviseur van RVO.nl een aanvraag voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) niet op commerciële haalbaarheid. “Om in aanmerking te komen voor de regeling moet het idee echt nieuw zijn voor het bedrijf. De ontwikkeling ervan moet goed zijn uitgewerkt en het moet nieuwe technische kennis en kunde opleveren.”

Mattieu Smiers van RVO.nl: "Het is zonde als mooie innovaties verloren gaan omdat er geen geld is."

Beter voor het milieu

Wouter Stam van Flowid: “Onze systemen zijn compact en makkelijk transporteerbaar. Maar de capaciteit is allesbehalve klein. Onze ambitie is om systemen dichter bij de eindgebruiker van het product te bouwen. Daarmee beperk je het vervoer van gevaarlijke chemicaliën en dat is veiliger en beter voor het milieu.” De klanten van Flowid zijn vooral te vinden in de chemische of farmaceutische industrie.

Research & Developmentaftrek

Over 1 nacht ijs ging het niet. Matthieu maakte bijna de hele ontwikkeling van het bedrijf mee. “Flowid startte in 2011 met 2 mensen. In 2014 werkten er 8 mensen en het aantal uren dat zij ‘declareren’ voor de WBSO-regeling is inmiddels meer dan verviervoudigd.” Flowid maakt ook gebruik van de Research & Developmentaftrek (RDA), die nauw is verbonden met de WBSO-regeling.

"Flowid-systemen zijn compact en makkelijk te vervoeren. Dat is veiliger en beter voor het milieu.”

Doorontwikkeling versnellen

Om de R&D-kosten voor de doorontwikkeling van de technologie laag te houden, zijn fiscale regelingen als de WBSO en RDA voor een bedrijf als Flowid onontbeerlijk. Matthieu: “Wij adviseren daarover in de breedte, want RVO.nl heeft voor iedere fase regelingen. Het is zonde als mooie innovaties verloren gaan, omdat er te weinig geld is. Deze regelingen dragen er bovendien aan bij dat een bedrijf de doorontwikkeling van een prototype kan versnellen.”

De WBSO is een grote regeling. In 2014 maakten bijna 23.000 bedrijven en zelfstandig ondernemers er gebruik van. 97% procent daarvan komt uit het midden- en kleinbedrijf.

Meer weten?

Op de site van RVO.nl kunt u meer lezen over de programma’s in het thema Innovatief ondernemen.