RVO.nl voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uit. Het spoort agrariërs aan om duurzamer en innovatiever te ondernemen. Agrarische ondernemers krijgen directe en indirecte inkomenssteun in de vorm van subsidies. De overheid stimuleert hen tegelijkertijd om minder afhankelijk te worden van die inkomenssteun en zich beter op de markt te richten.

‘Boeren’ met GPS-gestuurde machines

Agrarische ondernemers investeren steeds meer in innovatief en duurzaam ondernemen. Zo ook loonbedrijf Meedendorp uit Onstwedde, dat met hulp van de subsidieregeling ‘Investeren in landbouwapparatuur met GPS’ een GPS-gestuurde bemestingsmachine aanschafte. Henk Luesink van RVO.nl was daarbij betrokken.

Efficiënt bemesten en spuiten

GPS-gestuurde machines zijn in Nederland de laatste jaren enorm in opmars. “Boeren zetten ze steeds meer in om percelen efficiënt te bemesten of gewasbeschermingsmiddelen te spuiten”, vertelt Henk Luesink, medewerker behandelen en ontwikkelen bij de RVO.nl.

Henk Luesink (RVO.nl): "De GPS-bemestingsmachine helpt boeren met een zo hoog mogelijke productie en zo min mogelijk mest of chemicaliën. Binnen de wettelijke normen.”

Computerschermen

Erik Meedendorp van Loonbedrijf Meedendorp trekt veel bekijks vanuit de omgeving met zijn innovatieve GPS-gestuurde bemestingsmachine: “Er zit nog wel iemand achter het stuur, maar eigenlijk is dat niet eens nodig. De chauffeur is er vooral om de computerschermen in de gaten te houden.”

Hoge productie

Henk: “Boeren willen een zo hoog mogelijk productie met zo min mogelijk mest of chemicaliën. Daarbij moeten ze zich aan de wettelijk gestelde mest- en spuitnormen houden. De aanschaf van een GPS-gestuurde machine kan hen daarbij goed helpen.”

"Dankzij GPS weet de boer waar hij heeft gereden. Dat scheelt brandstof."

Minder brandstofverbruik

Het GPS-systeem legt exact vast waar en hoeveel bemest is. “Planten krijgen een optimale bemesting, zonder overlap. En omdat de boer weet waar hij eerder heeft gereden, scheelt het hem ook in brandstofverbruik”, vertelt Henk.

Prijzige machines

Dit soort innovatieve landbouwmachines zijn erg prijzig. Henk: “Bij de machine van Meedendorp gaat het om een investering van bijna een half miljoen euro. Niet iedere boer kan zich dat zomaar veroorloven.”

Erik Meedendorp (niet op foto): “Er zit nog wel iemand achter het stuur, maar eigenlijk is dat niet eens nodig."

Extra zetje

Met de subsidieregeling ‘Investeren in landbouwapparatuur met GPS’ geeft de overheid de boeren een extra zetje in de rug om toch innovatieve bemestingsapparatuur, ploegen, spuitmachines of poot- en zaaimachines aan te schaffen.

In 2014 is een budget van bijna € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld. Subsidie werd toegekend voor 30% van het investeringsbedrag met een maximum van € 50.000.

Aanvragen

In 2014 kreeg RVO.nl kreeg 1.500 aanvragen binnen, meer dan beoogd. Een notaris bepaalde daarom via loting dat 393 aanvragen in behandeling konden worden genomen. Daarvan hebben uiteindelijk ongeveer 300 ondernemers de subsidie ontvangen.

Meer weten?

Op de site van RVO.nl kunt u meer lezen over de programma's in het thema Agrarisch ondernemen.