Het Formule E-Team is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het Formule E-Team streeft ernaar dat elektrisch rijden in Nederland verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

actieagenda elektrisch vervoer Formule E-Team
De actieagenda ‘Wegverkeer elektrisch vervoer 2015-2020

Actieagenda ‘Wegverkeer elektrisch vervoer 2015-2020’

In januari 2015 heeft het Formule E-Team, in samenwerking met de voornaamste stakeholders uit de sector van elektrisch vervoer, de actieagenda en het statusdocument ‘Wegverkeer elektrisch vervoer 2015-2020’ gepubliceerd. In de actieagenda is een groot aantal ambities voor 2020 verwoord: 200.000 elektrische personenauto’s, 32.000 elektrische bestelwagens, 1.000 elektrische vrachtwagens, 500 elektrische bussen, 150.000 light electric vehicles, 2.2 miljoen elektrische fietsen en 10.150 voltijdbanen in de elektrische vervoersector.

Benut kansen voor groene groei

Naast een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en verbetering van de luchtkwaliteit, biedt elektrisch vervoer vol op kansen voor groene groei, zoals ook blijkt uit het rapport ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’ van medio 2015. Het Formule E-Team roept de Nederlandse overheid op de kansen voor elektrisch vervoer met beide handen aan te grijpen. Als Nederland zijn wereldwijde koppositie op het gebied van elektrisch vervoer wil behouden en verdienpotentieel wil verzilveren, dan is volgens het Formule E-Team een extra inspanning van alle partijen noodzakelijk.

Tweede Kamer vraagt via motie om plan voor elektrisch rijden particulieren

Via een aangenomen motie van PvdA-Kamerlid Ed Groot heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om samen met het Formule E-Team een plan op te stellen voor het stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren. Het plan, dat in 2016 wordt verwacht, moet elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijk en bereikbaar maken.

Voortzetting Formule E-Team vastgelegd in nieuwe Green Deal

Ook na 2015 blijft het Formule E-Team zich inzetten voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. De samenwerking en bijbehorende ambities worden in het voorjaar van 2016 vastgelegd in de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020.