De Rijksoverheid werkt samen met andere overheden, burgers, bedrijven of organisaties bij het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen. Eén van de manieren om dit te doen is door een Green Deal aan te gaan met initiatiefnemers van duurzame projecten en ideeën. Ook op het gebied van elektrisch vervoer is er in 2015 Green Deal afgesloten.

Openbaar toegankelijke laadinfrastructuur

Op 9 juni ondertekenden 12 partijen de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’. Deze Green Deal geeft invulling aan de afspraken in het Energieakkoord om de barrières rond de uitrol van openbare laadinfrastructuur weg te nemen. De business case van openbare laadinfrastructuur is nog niet winstgevend en financiering door een overheid of private partij is daarom noodzaak. Via de Green Deal is er vanuit de Rijksoverheid € 5,7 miljoen beschikbaar om financieel bij te dragen aan de realisatie van extra publieke laadpalen.

Om de business case van publieke laadinfrastructuur rendabel te maken zijn kostenbesparingen nodig, die door schaalvergroting en innovaties moeten worden gerealiseerd. Onder meer het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) zet zich in voor het bereiken van een rendabele business case.

Medeoverheden – gemeente, provincie of regio – kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage. In 2015 heeft Metropool Regio Amsterdam-Elektrisch (MRA-e) als eerste een dergelijk verzoek ingediend voor de realisatie van 360 laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Meer informatie over de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ kan men vinden op www.greendeals.nl.