Verschillende fiscale voordelen waren in 2015 van kracht. Dit heeft zich vertaald in een enorme groei van het aantal elektrische voertuigen. Hier volgt een overzicht van deze maatregelen.

Fiscaal stimuleringspakket 2015

Het fiscale stimuleringspakket zag er in 2015 als volgt uit:

  • Vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor volledig elektrische voertuigen (0 gram CO2-uitstoot) en € 6 per gram CO2 voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 1 tot 81 gram per kilometer.
  • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische voertuigen met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer.
  • 4% bijtelling voor leaserijders van volledig elektrische voertuigen (BEV’s) en 7% bijtelling voor leaserijders van plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s, 1 tot 50 gram CO2-uitstoot per kilometer).
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) bij maximaal 36% van een maximum investeringsbedrag van € 50.000.

Autobrief 2.0

Staatssecretaris Wiebes stuurde in juni 2015 de Autobrief 2.0 aan de Tweede Kamer. De Autobrief 2.0 is nog een beleidsvoornemen. Hierin schetst het kabinet hoe het van 2017 tot 2020 de autobelastingen beter wil laten aansluiten bij deze tijd. Voor elektrische auto’s heeft dit in hoofdlijnen de volgende consequenties:

  • Er komen stapsgewijs 2 bijtellingspercentages. Een bijtellingspercentage van 4% voor zero-emissie auto’s. Alle overige personenauto’s vallen binnen het andere bijtellingspercentage van 22%, inclusief de plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s).
  • De fiscale stimulering van volledig elektrische auto’s blijft op sterkte. Zo blijven deze auto’s vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting (MRB).

Subsidies

In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg waren in 2015 subsidies verkrijgbaar voor de aanschaf van (zakelijke) elektrische (vracht)auto’s en taxi’s. Daarnaast waren er in meerdere gemeenten diverse subsidies voor laadpunten en de sloop van vervuilende personen- en bestelwagens.