Ook op regionaal niveau wordt elektrisch vervoer gestimuleerd. Hier volgt een aantal voorbeelden van projecten bij gemeenten en provincies.

Amsterdam presenteert plan voor verdrievoudiging laadpunten

Amsterdam beschikt eind 2015 over een openbaar laadnetwerk van ongeveer 1.500 laadpunten. De gemeente heeft medio 2015 een aanbesteding in de markt gezet voor uitbreiding van het netwerk met 4.000 laadpunten. Deze moeten in 2018 gerealiseerd zijn.

De aanbesteding is uniek qua omvang en bovendien zijn ook het beheer en de exploitatie van de bestaande laadpunten opgenomen in de aanbesteding. Hierbij is aandacht gevraagd voor gebruiksgemak, adequate dienstverlening en technische innovaties zoals ‘slim laden’. Bij dit laatste aspect worden vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar afgestemd. De combinatie Nuon-Heijmans gaat de laadpunten plaatsen, beheren en exploiteren.

Een laadpunt aan de Amsterdamse grachtengordel (copyright: Nuon)

Gemeente Utrecht wil binnen 5 jaar 10.000 elektrische auto’s

De gemeente Utrecht heeft de ambitie aangekondigd om in 2020 het hoogste aantal elektrische auto’s van Nederland per inwoner te willen hebben: 10.000 stuks in 2020. Om dit aantal te bereiken wil de gemeente het openbare en private laadnetwerk voor elektrische voertuigen flink uitbreiden. Daarnaast wil de gemeente initiatieven van bewoners en bedrijven ondersteunen. De plannen maken onderdeel uit van een breder initiatief om de stad duurzamer te maken. Dit moet zichtbaar worden in alle vormen van mobiliteit: van openbaar vervoer tot elektrische scooters, en van elektrische vaartuigen tot elektrische auto’s. De stimulans vanuit de gemeente heeft als functie de markt verder te ontwikkelen en bedrijven en inwoners bewust te maken van de mogelijkheden van elektrisch vervoer. Daarnaast stimuleert de gemeente met het Actieplan Goederenvervoer 2015 – 2020 gebundeld en schoon goederenvervoer. In 2020 moet de binnenstad en in 2025 de gehele stad emissieloos worden bevoorraad. De gemeente heeft zich hiervoor aangesloten bij de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie.

Brabant werkt met Enexis aan betaalbare laadpalen (copyright: provincie Brabant)

Provincie Brabant realiseert extra openbare laadpunten

De provincie Brabant beschikt eind 2015 over een openbaar laadnetwerk van ongeveer 600 laadpalen. Het provinciebestuur wil dit met nog eens 300 extra openbare laadpalen uitbreiden. In het project ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’, ontwikkelt de provincie samen met netbeheerder Enexis innovatieve en betaalbare laadpalen. In fase A van dit project zijn ruim 250 openbare laadpalen geplaatst. In 2015 is de provincie gestart met de voorbereidingen voor fase B. Voor de aanbesteding trekt Brabant samen op met Limburg en worden gezamenlijk 1.240 laadpalen aangekocht.

Daarnaast is de provincie Brabant gestart met de pilot ‘Flexibele laadtarieven’. In deze pilot is volgens de initiatiefnemers goedkoper laden mogelijk, omdat e-rijders aan de laadpaal kunnen kiezen tussen tarieven van meerdere leveranciers. In de pilot bieden serviceproviders de e-rijders de mogelijkheid hun laadsessie uit te stellen totdat de stroomprijs laag is. In Europa is het de eerste keer dat een pilot op deze schaal is toegepast.