Iedereen kan een bijdrage leveren aan de energietransitie

Duurzaam ondernemen is steeds meer in trek. Ondernemers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ze willen bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. Duurzame oplossingen vereisen vaak wel een investering. Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemers fiscaal voordeel behalen om hoogwaardige, duurzame apparatuur aan te schaffen. “Het mes snijdt aan twee kanten: de ondernemer bespaart kosten en draagt tegelijkertijd  bij aan de energietransitie’’, vertelt Ewout Visser, MT lid bij de Directie Elektriciteit.

In dit jaarverslag vertellen ondernemers wat zij doen om hun impact op het klimaat te verkleinen en hoe zij daarvoor de EIA inzetten. In 2019 hebben ruim 10.000 ondernemers gebruik gemaakt van de regeling.

“De EIA bestaat sinds 1997. We houden het thema actueel voor ondernemers door in te spelen op trends. We helpen ondernemers niet alleen met vraagstukken rond energiebesparing, maar zetten ook in op CO2 reductie. Sinds 2018 zetten we in op verdere verbreding van de EIA, onder andere door stimulering van investeringen die onderdeel zijn van een CO2-reductieplan’’, legt Jan Hendriks, Senior Beleidsmedewerker Directie Elektriciteit, uit.

“De kracht van de EIA is dat ondernemers zelf bepalen hoe zij duurzaam ondernemen. De markt moet de energietransitie ook uit kunnen voeren.’’ Ewout Visser vult aan: “Voor kleine bedrijven is dat een uitdaging, omdat duurzaamheid niet hun core business is en de ondernemers veel taken op hun bordje hebben. Toch zijn kleine ondernemers wel geïnteresseerd en willen ze hun steentje bijdragen. Met deze regeling lukt dat ook, dat is mooi om te zien. We moeten aansluiten bij onze maatschappelijke doelen en ontwikkelingen in de techniek en de behoefte van de markt volgen. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de energietransitie.’’

Jan Hendriks
Senior Beleidsmedewerker Directie Elektriciteit DG Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ewout Visser
MT lid Directie Elektriciteit. Team Innovatie en Subsidie Duurzame Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat