Smurfit Kappa Roermond Papier werkt al jaren aan het verminderen van energieverbruik, en daarmee de CO2 uitstoot van het bedrijf. “Het laaghangend fruit is al geplukt. Projecten die nu lopen hebben een langere terugverdientijd en zijn steeds minder rendabel. De Energie-investeringaftrek (EIA) is essentieel om deze projecten te kunnen uitvoeren.”

Duurzaam ondernemen staat bij Roermond Papier hoog in het vaandel. Al ruim 80 jaar maakt het bedrijf van oud papier weer ‘nieuw’ papier. Dit recycled papier is de basis voor verpakkingen van golfkarton. “Het thema duurzaamheid leeft sterk bij ons”, zegt Claire Schreurs, Energie- en Duurzaamheidsmanager bij Roermond Papier. “Ik denk dat we er redelijk in voorop lopen.”

Vier gebieden

Om actief een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld is Roermond Papier op vier gebieden aan het verduurzamen. “Dat zijn: grondstoffen, rejecten (niet-vezelmaterialen die meekomen met oud papier zoals nietjes, hout, glas en metaal), energie en water.” Voor die laatste twee wordt de EIA ingezet.

Investeren in energiebesparing

De papierindustrie is een energie-intensieve industrie. Smurfit Kappa Roermond Papier behoort tot de koplopers als het gaat om een laag specifiek energieverbruik, maar energiebesparing blijft volgens Claire een grote uitdaging. “Als je ergens in investeert, wil je dat ook terugzien binnen afzienbare tijd. Projecten waarbij dit het geval is, hebben we in het verleden gedaan. We hebben nog een grote stap te zetten richting een CO2 neutraal productieproces en zien nog steeds mogelijkheden om energieverbruik te verminderen, maar wel met grotere investeringen die zich minder snel terug verdienen.”

“In onze fabriek hebben we drie papiermachines, één kleine en twee grote. De EIA hebben we ingezet om te investeren in het koppelen van de papiermachines, zodat de energie die overblijft in de grote machines wordt overgebracht naar de kleinere papiermachine. Deze heeft dan minder stoom, geproduceerd met aardgas, nodig. Een innovatieve manier om restenergie te gebruiken en onder de streep aardgas te besparen.”

Waterzuivering

De afgelopen jaren is de papierproductie van Roermond Papier flink verhoogd. Water is een belangrijk onderdeel van het productieproces. “We proberen het water steeds te hergebruiken. Om oud papier mee  op te lossen, als transportmedium en om nieuw papier mee te maken. Het vervuilde water maken we schoon. Met de EIA hebben we geïnvesteerd  in energiebesparende maatregelen in onze biologische waterzuivering. Met de nieuwe reactor wordt biogas geproduceerd, een duurzaam alternatief voor aardgas. Het biogas zetten we in om stoom te maken, wat we nodig hebben om het papier te drogen. Het schone water zetten we grotendeels opnieuw in voor het productieproces en gaat deels terug naar de Maas.”

Een duurzamere wereld

“Voor ons is het belangrijk dat deze regeling beschikbaar blijft voor de industrie. De EIA helpt om projecten met een langere terugverdientijd door te kunnen voeren. Zo kunnen wij ons inzetten om meer energie en daarmee CO2 te besparen en bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

Sector: processen en apparaten

Sector: processen en apparaten
TechniekenAantal EIA-meldingenGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen*532259
Transkritische CO2-koel- en-of vriesinstallatie433147,5
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties3996,5
Gasgestookte (stoom)convectieoven36210,8
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine2881,8
Toerengeregelde vacuumpomp voor melkwinning installaties2651,8
Energiezuinige koel- en-of vriesinstallatie23858,1
Overige726276,6
Totaal3.243762,1

*Het betreft hier meldingen die zijn ingediend onder een generieke code. Dit zijn energiebesparende investeringen die niet in aanmerking komen onder een specifieke code, maar wel voldoen aan de eisen in de generieke code.

Brontabel als csv (549 bytes)