De Bijenkorf streeft naar een transparante mode-industrie waarin duurzaamheid de norm is. Dat betekent: het aanbieden van duurzamere producten, het minimaliseren van de impact op het milieu en oog hebben voor mens en dier. “Wij handelen naar onze waarden, daar ben ik trots op,” vertelt Justin Pariag, Head of Sustainable Business.

“Toen ik vijf jaar geleden startte bij de Bijenkorf, zag ik een bedrijf dat al veel goede dingen deed op het gebied van duurzaamheid,” vertelt Justin. “Bijvoorbeeld met projecten rondom LED-verlichting en het eigen private label. Maar het waren allemaal losse initiatieven. Mijn verantwoordelijkheid was een antwoord te vinden op de vraag; hoe gaan we dit op strategisch niveau neerzetten?”

Pijlers voor duurzaamheid

Samen met zijn team maakte Justin vier pijlers voor de Bijenkorf. De pijlers zijn gebaseerd op de gebieden waar het bedrijf een grote impact kan maken en vormen de basis voor de wijze waarop het bedrijf inzet op duurzaamheid. Het gaat hier om:

  • Destinations, wat alles te maken heeft met distributiecentra, de fysieke winkels en logistieke kanalen daartussen;
  • People, wat niet alleen gaat over de medewerkers van de Bijenkorf, maar ook alle mensen in de keten; 
  • Product, waarbij 99% van de producten die Bijenkorf verkoopt van andere partijen komt;
  • Customer, waarbij de focus ligt op bewustzijn van de consument vergroten en deze stimuleren duurzamere keuzes te maken. 

“Met deze vier pijlers geven we onszelf meer richting en focus,” licht Justin toe.

“De Bijenkorf wil duurzaam handelen en de impact op het milieu verkleinen,” vult Justin aan. “We hebben niet altijd het beste antwoord, maar we streven er wel naar en we nemen onze verantwoordelijkheid. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is daarbij een duwtje in de rug. Het maakt het mogelijk dat we sneller met elkaar in beweging komen, onderweg naar een duurzamere wereld.”

Partners stimuleren

In 2025 alleen maar duurzame merken verkopen. Dat is één van de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen van de Bijenkorf binnen de pijler duurzamere keuzes. Merken hun risicos in kaart hebben gebracht, een actie plan hebben om deze risicos te addresseren én resultatenhebben geboekt met meer duurzamere opties in hun collectie zijn merken die wij beschouwen als duurzaam. Als ze hier niet mee bezig zijn, wil  de Bijenkorf dit merk niet verkopen. Justin: “Het aanbieden van duurzame producten is één van onze grootste uitdagingen, want 99% van de producten in onze winkels komt van andere partijen. Daarom werken we nauw samen met onze merken, om meer inzicht te krijgen in hun bedrijfsvoering en ze te stimuleren om meer duurzame opties toe te voegen.”

Monumentale panden

Binnen de pijler destinations is energiebesparing een groot aandachtspunt. Gerard van der Poll, senior manager technische installaties binnen de Bijenkorf, is vanuit zijn functie verantwoordelijk en sterk betrokken bij deze pijler. Gerard: “Onze inzet op het thema energie hebben we onderverdeeld in vier categorieën: groen inkopen, zelf energie opwekken, energiezuinige apparatuur en het bewustzijn van de gebruikers verhogen.” Die vier categorieën brengen heel wat uitdagingen met zich mee. “Onze gebouwen zijn groot, maar gaan vooral de hoogte in,” legt Gerard uit. “De dakoppervlakten vallen in dat opzicht tegen. Toch is het gelukt om in onder andere Amsterdam en Eindhoven zonnepanelen neer te leggen en daarmee zelf energie op te wekken.”

“Een andere grote uitdaging is dat wij in schitterende, monumentale gebouwen zitten. Die zijn destijds niet gebouwd om enige energieprestatie. Plannen moeten worden afgestemd op technologie die voorhanden is of misschien nog op de markt komt. Daarin moet je af en toe durven. We hebben vaak gehoord; het kan niet. Dan moet je net een stapje verder gaan, tot het uitdagen van de markt aan toe. Daarbij moeten de winkels altijd open kunnen blijven, ook tijdens onderhoud. Dit maakt dat we ver vooruit moeten kijken. Met een goed meerjaren onderhoudsplan kunnen we onze installaties dan daadwerkelijk anders, duurzamer, inrichten.”

Impact

“Een van de projecten waarmee we een grote impact hebben gemaakt, is het 100% LED-project,” legt Gerard uit. “Binnen de Bijenkorf heeft iedereen het erover. Het is al jaren vanzelfsprekend dat we binnen de Bijenkorf een projecten, groot en klein, directalle verlichting vervangen wordt door LED.  Die focus is goed en die zien we door het hele bedrijf heen. ”

Sector: duurzame energie

Sector: duurzame energie
Processen en-of techniekenAantal EIA-aanvragenGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking2.02585,4
Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later8935,9
Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen501
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet492,9
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen411,9
Overige15493,4
Totaal2.408220,4
Brontabel als csv (468 bytes)