In een vertical farm telen ondernemers Bart Bak, Fred Berkhout en Willem Bas onder de naam B4HydroGrow het hele jaar door sla op water. Dat doen zij op duurzame wijze én met behoud van kwaliteit. De Energie-investeringsaftrek (EIA) zetten zij onder andere in voor LED-verlichting in de foliekas en om warmteterugwinning te organiseren.

B4HydroGrow is een van de dochterondernemingen van B-Four Agro, specialist op het gebied van sla en bleekselderij. Oorspronkelijk werd er buiten op 140 hectare in volle grond geteeld, waarbij de ondernemers met de seizoenen meeleefden, en tegelijkertijd aan de seizoenen overgeleverd waren. Dat werd een steeds grotere uitdaging.

Klimaatverandering

“Het is lastig om het proces van buitenteelt strak te organiseren”, leggen de ondernemers uit. “Door klimaatverandering is het de laatste jaren moeilijker het teeltproces in de hand te houden. Denk aan de enorme hagelbuien, waardoor je in één keer een stuk oogst kwijt bent. Of juist perioden van droogte. Daar heeft de afzetkant ook last van. Als het BBQ weer is en de vraag naar sla toeneemt, wil Albert Heijn geen nee verkopen. Daar wilden we een oplossing voor bedenken. Met behoud van smaak en kwaliteit, want het moet wel lekker blijven.”

Vertical farm en foliekas

De oplossing bleek te liggen in het telen op water in een kas. “In de eerste weken staan de kleine plantjes in een vertical farm van tien lagen. Het klimaat, het (LED-) licht en de luchtkwaliteit worden hierin volledig automatisch geoptimaliseerd. De plantjes hebben niet zoveel ruimte nodig, maar als het een krop wordt verdrukken ze elkaar. Met een waterbaan en een paar robotarmen worden de plantjes overgezet naar waterbassins in de foliekas. Het folie laat UV-licht toe, wat zorgt voor een mooiere kleuring van de sla. De temperatuur in de kas wordt gereguleerd. Daardoor zijn de kroppen sla altijd van dezelfde kwaliteit. Met de EIA investeerden we in LED-verlichting, voor een optimale groei. Met de vertical farm en de foliekas hebben we een proces wat in de buitenteelt bijna onbeheersbaar was, beheersbaar gemaakt.”

Kostprijs

Wat de ondernemers achter B4HydroGrow al jarenlang drijft, is zoveel mogelijk rendement uit energie halen, en zo min mogelijk verspillen. “Dat  zie je in onze teeltwijze. 80% van de krop sla is eetbaar. De rest, wortel en nerf, gaat de biovergister in. Hierin wordt het omgezet in warmte, die we vervolgens gebruiken om de kas op te warmen. Het energiesysteem om warmteterugwinning te organiseren, daar hebben we EIA ook voor ingezet.”

“Op deze manier sla telen zorgt voor een beter product, maar met een iets hogere kostprijs. De EIA helpt om de gedane investeringen rendabel te maken. Zo komt de prijs in het schap van de supermarkt dichterbij de prijs zoals we die als consument gewend zijn.”

Sector: land- en tuinbouw

Sector: land- en tuinbouw
TechniekenAantal EIA-meldingenGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)
Energie-efficiënte melkkoeling1710,9
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler1020,8
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen7318,6
Horizontale energieschermen698
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven685,4
Overige20920,4
Totaal69254
Brontabel als csv (385 bytes)