De technieken die voor de EIA in aanmerking komen, staan op de Energielijst van RVO. Het zijn technieken om toe te passen in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. De EIA kan ook aangevraagd worden voor pakketten van maatregelen die de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen verbeteren.

Energietechnieken: generiek of specifiek

Op de Energielijst staan generieke en specifieke codes. Generieke codes beschrijven waar energiebesparende projecten aan moeten voldoen. Per geïnvesteerde euro moeten technieken bijvoorbeeld een bepaalde energiebesparing opleveren. Ondernemers moeten bij de aanvraag van de EIA aangeven dat zij voldoende energie besparen met de investeringen die zij doen.

De specifieke codes beschrijven concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn. Bijvoorbeeld een warmtepomp of gebouw isolatie. Als de ondernemer EIA aanvraagt voor deze middelen, is het niet nodig aan te tonen dat hiermee voldoende energie bespaard wordt. De EIA werd in 2019 door aanzienlijk meer mensen aangevraagd voor specifieke energietechnieken dan voor generieke. 

Generieke en specifieke energietechnieken

Generieke en specifieke energietechnieken
Aantal EIA-aanvragenGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)
Generiek1215532
Specifiek179131167
Totaal191281700
Brontabel als csv (128 bytes)

Actualisatie Energielijst

Jaarlijks vult RVO de Energielijst aan met energiebesparende technieken die nieuw op de markt zijn verschenen. Het bedrijfsleven mag hier voorstellen voor doen: dat kan elk jaar tot uiterlijk de eerste maandag van september. Het is daarbij van belang dat de innovatie aantoonbaar energie-efficiënter is dan de gangbare techniek op dat moment. Daarnaast past RVO uit eigen beweging de technieken op de Energielijst regelmatig aan. Dat kan zijn vanwege technische ontwikkelingen of gewijzigde normen en keurmerken. Een techniek verdwijnt van de lijst als deze gangbaar is geworden. Een techniek die zelf standaard is, kan immers geen extra energiebesparing meer opleveren ten opzichte van de standaard techniek. 

Energietransitie

Nieuw dit jaar is dat er ook investeringen mogelijk zijn in het kader van de energietransitie. In het kader van de energietransitie zijn er in de regeling een aantal omschrijvingen opgenomen voor het verminderen van het aardgasverbruik, de CO2-emissies en de bevordering van elektrificatie. Deze nieuwe opties verbreden de EIA verder naar reductie van broeikasgassen.

Wijzigingen ten opzichte van 2018

RVO heeft in 2019 zeventien technieken toegevoegd aan de Energielijst 2019 en acht technieken geschrapt. Van acht technieken heeft RVO de eisen/omschrijvingen veranderd. Een andere wijziging is de aanpassing van het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek van 54,5% naar 45 %.

Deze wijzigingen zijn vooral doorgevoerd om verouderde technieken van de Energielijst te verwijderen en om nieuwe innovatieve technieken toe te voegen.

Toepassingsgebieden

In onderstaande tabel staan de sectoren waarin technieken uit de Energielijst in 2019 werden toegepast, het aantal EIA-aanvragen per toepassingsgebied en het bijbehorende investeringsbedrag. De gebouwde omgeving heeft veruit het hoogste aantal aanvragen, gevolgd door (proces)industrie, duurzame energie en transport. De (proces)industrie heeft het hoogste gemelde investeringsbedrag, gevolgd door de gebouwde omgeving, duurzame energie en transport. 

Aantal EIA-aanvragen en gemeld investeringsbedrag

Aantal EIA-aanvragen en gemeld investeringsbedrag
SectorAantal EIA-aanvragenGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)
Gebouwde omgeving10875557,1
Processen en apparaten3243762,1
Duurzame energie2408220,4
Brontabel als csv (169 bytes)