Hoeveel bedrijven maakten in 2019 gebruik van de regeling en waarom deden zij dat? Op deze en andere vragen geeft dit jaarverslag antwoord, mét cijfers en verhalen uit de praktijk.

Er was in 2019 veel animo voor de Energie-investeringsaftrek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kreeg dat jaar maar liefst 19.128 aanvragen voor de regeling. In de praktijkverhalen komen een aantal ondernemers die gebruik maakten van de EIA aan het woord. Zij vertellen op welke manier zij investeren in hoogwaardige, energiezuinige technieken. En hoe de EIA hen ondersteunt economisch gezond te blijven.

In dit jaarverslag is te lezen voor welke technieken ondernemers in 2019 de Energie-investeringsaftrek (EIA) hebben ingezet en uit welke sectoren deze bedrijven komen. Ook geven we een cijfermatig overzicht. Samen met de praktijkverhalen geeft dit een goed en inspirerend beeld van de werking van de EIA, een unieke regeling die goed is voor ondernemers, en die de technologische innovatie in Nederland en de Europese en nationale klimaatdoelen ondersteunt.

We wensen u veel leesplezier!

Het EIA-team, RVO
 

De Energie-investeringsaftrek (EIA)
… is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De regeling biedt deze ondernemers belastingvoordeel. Dat doet het bij investeringen in duurzame energie en bedrijfsmiddelen die (op innovatieve wijze) energie besparen ten opzichte van een standaard techniek. Het gaat hier ook om investeringen ter vermindering van het aardgasgebruik en CO2-emissies. En meer elektrificatie wordt dit jaar gestimuleerd. Zo wordt de EIA verder verbreed naar reductie van broeikasgassen.

Naast de afschrijving mag een bedrijf van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 was de aftrek 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). In 2019 leverde de regeling bedrijven bij energiebesparende investeringen een netto voordeel op van circa 11%.