‘Waarom maakt u gebruik van de Energie-investeringsaftrek? En in welke techniek investeerde u?’ Die - en andere - vragen stelden we aan vijf ondernemers, allemaal uit een andere branche. Op deze pagina’s vertelt ieder zijn eigen verhaal. Bij elk van deze praktijkverhalen geven we feiten en cijfers over de gebruikte technieken en bedragen binnen de sector in kwestie.

 

Sector: land- en tuinbouw

Sector: processen en apparaten

Sector: transport

Sector: gebouwde omgeving

Sector: duurzame energie

Sommige ondernemers werken met intermediairs om de EIA aan te vragen. Een tussenpartij die de melding en afhandeling van de EIA verzorgt. Deze tussenpartij kent de ondernemer en de bedrijfsvoering goed. Ze speelden voor het EIA-jaarverslag 2019 een belangrijke rol in het ophalen van de praktijkverhalen.