De Energie-investeringsaftrek (EIA) is één van de manieren waarop Nederland bijdraagt aan de doelstelling van het Klimaatakkoord. In 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is de doelstelling. De EIA maakt het als fiscale regeling financieel aantrekkelijker voor Nederlandse bedrijven om energiezuinige technieken en processen te gebruiken.

 

Klimaatwetenschappers stellen dat de mens een belangrijke oorzaak is voor het opwarmen van de aarde. Die opwarming leidt ertoe dat steeds meer plekken te droog, te heet of te nat worden om nog te kunnen wonen en werken. Om hier iets aan te doen, hebben 192 regeringen in 2015 hun handtekening onder het Klimaatakkoord van Parijs gezet. Samen de CO2-uitstoot verminderen, om zo de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, dat is het streven. Een uitdagende doelstelling, die nationale overheden niet in hun eentje handen en voeten kunnen geven. In eigen land betrekken zij daarom (maatschappelijke) organisaties en bedrijven en stimuleren hen om bij te dragen aan deze doelstelling.

Betrokken bedrijven

Ondernemers hebben een belangrijke rol in het bijdragen aan bovenstaande doelstelling, zo ook in Nederland. De nationale overheid kwam in 2019 samen met Nederlandse organisaties en bedrijven tot het Ontwerp van het Klimaatakkoord. In deze publicatie zijn zeshonderd concrete voorstellen te vinden om bij te dragen aan de beoogde CO2-reductie van het Klimaatakkoord. Ondertussen kunnen ondernemers gebruik maken van de fiscale regeling EIA, welke bedrijven stimuleert om te investeren in innovatieve energiebesparende technieken en duurzame energie. De EIA is daarmee een van de belangrijke stimuleringsinstrumenten om klimaatverandering tegen te gaan.

Investeren in maatregelen

Het geïnvesteerde bedrag in energiebesparende technieken is in 2019 met 84 miljoen euro fors gestegen. Zowel in de industrie als in duurzame energie is circa 14%, respectievelijk 16%, meer geïnvesteerd dan het jaar daarvoor.

De investeringen in de gebouwde omgeving zijn gelijk gebleven. Daarnaast is er meer geïnvesteerd in apparaten (16%). In de transportsector is circa 50% minder geïnvesteerd in energiebesparing ten opzichte van 2018.

Minder sterke afname CO2

In 2019 was er een minder sterke afname in vermeden CO2 dan in 2018; afgelopen jaar was die reductie naar verwachting 1.012 kiloton CO2. Het jaar ervoor was dit 1.100 kiloton CO2. De investeringen waarvoor ondernemers in 2019 gebruik hebben gemaakt van de EIA leveren naar verwachting een energiebesparing op van circa 572 miljoen m3 aardgas (equivalent). Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasgebruik van ongeveer 450.000 huishoudens.