Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, was naar verwachting bijna € 128 miljoen in 2019. Dat is een daling ten opzichte van 2018. Ook het aantal EIA-aanvragen daalde licht, echter het gemelde investeringsbedrag steeg naar 1.700 miljoen euro.

In 2019 is het percentage van het investeringsbedrag dat van de fiscale winst aftrekbaar is waarvoor een EIA-verklaring is ontvangen gedaald van 54% naar 45%. Deze daling is voor een groot deel verantwoordelijk voor het verschil tussen het gebruikte budget van 157 miljoen in 2018 en het gebruikte budget van 128 miljoen in 2019. Het beschikbare budget van 147 miljoen is niet volledig gebruikt.

Aantal Meldingen Wijziging t.o.v. het voorgaande jaar Gemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro) Wijziging t.o.v. het voorgaande jaar
Aanvragen en investeringsbedragen
EIA 2019 19.128 -1% 1.700 +5%
EIA 2018 19.359 +9% 1.616 +6%

Van het gemelde investeringsbedrag in 2019 is veruit het grootste deel goedgekeurd.


In onderstaande tabel staat het verwachte goedgekeurde bedrag en het verwachte nettovoordeel voor ondernemers.

Gemeld investeringsbedrag
(x 1 miljoen euro)
Goedgekeurd bedrag
(x 1 miljoen euro)*
Nettovoordeel
(x 1 miljoen euro)*
Budget EIA
(x 1 miljoen euro)
Verwacht goedgekeurd bedrag en verwacht nettovoordeel
EIA 2019 1.700 1.134 127,5 (11,25% van het goedgekeurde bedrag) 147

*Prognose

EIA in de afgelopen 23 jaar

EIA in de afgelopen 23 jaar
JaarAantal EIA-aanvragenGemeld bedrag (x 1 miljoen euro)
199710366430
199814145656
199917408587
200025815695
2001281401058
2002172401343
200315553839
2004112621398
200593041199
2006104023710
2007134192023
2008136721483
200911428890
2010144491065
2011163631599
2012174121265
2013194941779
2014177481608
2015142801375
2016172051346
2017177701518
2018193661621
2019191281700
Brontabel als csv (444 bytes)

Overige: alles onder de 100 EIA-aanvragen:

  • Cultuur, sport en recreatie (82)
  • Onderwijs (58)
  • Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (57)
  • Winning van delfstoffen (48)
  • Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (5)
  • Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik (2)

EIA-aanvragen per sector

EIA-aanvragen per sector Aantal EIA-aanvragen
SectorAantal EIA-aanvragen
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's4267
Landbouw, bosbouw en visserij4097
Industrie3159
Vervoer en opslag1664
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening1012
Financiele instellingen1010
Verhuur van en handel in onroerend goed796
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening694
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht621
Gezondheids- en welzijnszorg474
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking473
Bouwnijverheid465
Informatie en communicatie144
Overig252
Brontabel als csv (627 bytes)

EIA-aanvragen per sector

EIA-aanvragen per sector % van totale aantal aanvragen
Sector% van totale aantal aanvragen
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's22,31
Landbouw, bosbouw en visserij21,42
Industrie16,52
Vervoer en opslag8,7
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening5,29
Financiele instellingen5,28
Verhuur van en handel in onroerend goed4,16
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening3,63
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht3,25
Gezondheids- en welzijnszorg2,48
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking2,47
Bouwnijverheid2,43
Informatie en communicatie0,75
Overige1,33
Brontabel als csv (647 bytes)

Aantal aanvragen en gemeld investeringsbedrag per sector

Aantal aanvragen en gemeld investeringsbedrag per sector
SectorAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)
Industrie3.159605,1
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's4.267225,6
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht621199,7
Landbouw, bosbouw en visserij4.097166,3
Vervoer en opslag1.664148
Verhuur van en handel in onroerend goed79680,4
Financiele instellingen1.01059,8
Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering7046,6
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening1.01238
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening69437,7
Bouwnijverheid46533,4
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking47319,6
Informatie en communicatie14414,1
Gezondheids- en welzijnszorg4748,7
Winning van delfstoffen378,4
Cultuur, sport en recreatie726,9
Onderwijs691,4
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik30,1
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen10,03
Totaal19.1281.700
Brontabel als csv (1 kB)

EIA-aanvragen per provincie

EIA-aanvragen per provincie
ProvincieAantal aanvragen
Noord-Holland2366
Zuid-Holland3180
Noord-Brabant3537
Gelderland2582
Overijssel1768
Limburg1227
Utrecht1203
Zeeland598
Groningen635
Drenthe511
Friesland1007
Flevoland514

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het aantal aanvragen in die provincie

Brontabel als csv (294 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per provincie

Gemeld investeringsbedrag per provincie
ProvincieGemeld bedrag (x 1 miljoen euro)
Noord-Holland337
Zuid-Holland307
Noord-Brabant211
Gelderland180
Overijssel67
Limburg92
Utrecht111
Zeeland114
Groningen180
Drenthe28
Friesland34
Flevoland39

Tip: Ga met je muis naar een provincie, dan zie je het investeringsbedrag in die provincie

Brontabel als csv (297 bytes)