€ 1.700 miljoen
Totaalbedrag dat ondernemers in Nederland investeerden in energiezuinige technieken en processen.

5%
Stijging van het totale investeringsbedrag t.o.v. 2018.

€ 147 miljoen
Totale budget dat beschikbaar was voor de EIA.

€ 128 miljoen
Totale budget dat naar verwachting gebruikt is voor de EIA*

19.128
Totale aantal EIA-aanvragen.

238
Daling van het totale aantal EIA-aanvragen t.o.v. 2018.

11.337
Aantal ondernemers dat een EIA-aanvraag deed.

1.012 kiloton
Totale CO2-reductie per jaar door energiebesparende investeringen in 2019.

572 miljoen m3
Energiebesparing in m3 aardgas (equivalent).

450.000
Aantal huishoudens die hun woning zouden kunnen verwarmen met 572 miljoen m3 aan aardgas (equivalent).

11%
Het netto-voordeel dat de EIA ondernemers in 2019 opleverde.

*De onderuitputting van het budget wordt veroorzaakt door de daling van het fiscale aftrekpercentage, van 54% naar 45%.

Aantal sectoren voor duurzame technieken, energiebesparing en energietransitie waarvoor een ondernemer de EIA kan aanvragen:

Gebouwde omgeving
Processen en apparaten
Duurzame energie
Transport
Land- en tuinbouw