Trots op bedrijven die werken aan een duurzamer Nederland

“Welke impact heb ik op de planeet? En hoe zorg ik ervoor dat ik de wereld zo min mogelijk schade berokken?” Met die vragen zijn ondernemers meer dan ooit bezig. Omdat zij zich zélf zorgen maken over milieu en klimaat. Maar ook omdat zij steeds vaker het verzoek krijgen om hun impact op de wereld te beperken. Niet alleen van de overheid, maar ook van klanten en andere stakeholders. Een groeiend aantal ondernemers geeft bewonderenswaardig goed gehoor aan dat verzoek. Dit jaarverslag bevat daar enkele voorbeelden van.

Mkb-ondernemers doen het gemiddeld beter dan het grootbedrijf. Zij maken handiger gebruik van innovatieve, duurzame technologie en betrekken hun medewerkers sterker bij hun duurzaamheidsagenda.
Ook ikzelf neem mijn personeel mee in mijn ambities voor een betere wereld. Van de stagiairs in mijn installatiebedrijf tot de meest ervaren monteurs. Daarbij vertel ik duidelijk waar we ons voor inzetten. Klimaatverandering leidt bijvoorbeeld tot grote droogtes, overstromingen, orkanen, honger, massasterfte en wanhopige migratiestromen. Als we niks doen, wordt dat alleen maar erger. Overal ter wereld.

Mijn medewerkers zijn trots dat ze bij een bedrijf werken dat zich sterk maakt voor een duurzame toekomst. Zoals ikzelf trots ben om in een land te wonen waar de overheid niet meer altijd de laagste prijs of snelste levertijd leidend laat zijn bij aanbestedingen, maar steeds vaker de kwaliteit en duurzaamheid van het eindproduct. Een land waar ondernemers met elkaar samenwerken om die kwaliteit en duurzaamheid tot stand te brengen, bijvoorbeeld door (hopelijk steeds vaker) samen te investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Een land, bovendien, waar zij de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen aanvragen. Deze regeling levert ondernemers fiscaal voordeel op als zij hoogwaardige, duurzame apparatuur kopen. De EIA stimuleert hen om, naast wat hun opgelegd wordt vanuit de Wet milieubeheer, nóg verder te gaan in energiebesparing en -efficiëntie binnen hun onderneming.

Veel ondernemers kennen en gebruiken de EIA al. Maar nog lang niet allemaal. Hopelijk blijft de overheid bedrijven ook de komende jaren aansporen om deze aftrek toe te passen. Niet alleen door te vertellen over de eisen vanuit de Wet milieubeheer. Maar ook, bijvoorbeeld, door simpele rekenmodellen online te zetten. Daarmee kunnen ondernemers nog sneller zien wat ze besparen met de EIA. En dat het de moeite loont duurzaam te investeren – voor de planeet én voor hun portemonnee.

Claudia Reiner

Vicevoorzitter Techniek Nederland

Bestuurslid MKB Nederland

Directeur Caris & Reiner BV