Op de Energielijst van RVO.nl staan alle technieken die voor de EIA in aanmerking komen. Deze technieken kunnen onder meer worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen de EIA ook aanvragen voor pakketten van maatregelen die de energieprestatie verbeteren van bestaande bedrijfsgebouwen.

Generieke en specifieke energietechnieken

Op de Energielijst staan onder meer generieke codes. Die beschrijven in algemene zin waar energiebesparende projecten aan moeten voldoen. Zo moeten technieken per geïnvesteerde euro een bepaalde energiebesparing opleveren. Dit houdt in dat een ondernemer ter onderbouwing van zijn aanvraag moet aangeven dat hij met zijn investering voldoende energie bespaart.
Op de Energielijst staan ook specifieke codes. Deze beschrijven concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn. Voorbeelden daarvan zijn een warmtepomp of gebouwisolatie. Als de aanvrager de EIA voor deze middelen aanvraagt, hoeft hij niet meer aan te tonen dat hij voldoende energie zal besparen. In 2018 vroegen aanzienlijk meer mensen de EIA aan voor specifieke energietechnieken dan voor generieke (zie onderstaande tabel).

Actualisatie Energielijst

RVO.nl vult de Energielijst jaarlijks aan met energie besparende technieken die nieuw op de markt zijn verschenen. Het bedrijfsleven mag hiervoor voorstellen doen: dat kan ieder jaar tot uiterlijk de eerste maandag van september. Belangrijk is dat de innovatie aantoonbaar energie-efficiënter is dan de gangbare techniek op dat moment.
RVO.nl past de technieken die al op de Energielijst ook regelmatig aan. Bijvoorbeeld vanwege technische ontwikkelingen of gewijzigde normen en keurmerken. Een techniek verdwijnt van de lijst als ze gangbaar is geworden.

Generieke en specifieke energietechnieken

Generieke en specifieke energietechnieken
Soort energietechniekAantal EIA-aanvragen x10Gemeld bedrag (x 1 miljoen euro)
Generiek104,9390
Specifiek18311226
Totaal1935,91616
Brontabel als csv (142 bytes)

Wijzigingen ten opzichte van 2017

RVO.nl heeft in 2018 elf technieken toegevoegd aan de Energielijst 2018 en vijftien technieken geschrapt. Van zeven technieken heeft RVO.nl de eisen/omschrijvingen veranderd. Deze wijzigingen zijn vooral doorgevoerd om verouderde technieken van de Energielijst te verwijderen en om nieuwe innovatieve technieken toe te voegen. Een andere wijziging is de aanpassing van het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek van 55% naar 54,5%. Daarmee daalt het netto voordeel licht.

Toepassingsgebieden

In onderstaande tabel staan de sectoren waarin technieken uit de Energielijst in 2018 werden toegepast, het aantal EIA-aanvragen per toepassingsgebied en het bijbehorende investeringsbedrag. De gebouwde omgeving heeft veruit het hoogste aantal aanvragen, gevolgd door (proces)industrie, duurzame energie en transport. De branche processen en apparaten heeft het hoogste gemelde investeringsbedrag, gevolgd door de gebouwde omgeving, duurzame energie en transport.

Aantal EIA-aanvragen en gemeld investeringsbedrag

Aantal EIA-aanvragen en gemeld investeringsbedrag
BrancheAantal EIA-aanvragen x10Gemeld bedrag (x 1 miljoen euro)
Gebouwde omgeving1093,9552,1
Processen en apparaten359,9648,7
Duurzame energie223,6189,7
Transport174,9159,3
Land- en tuinbouw83,666,2
Totaal1935,91616
Brontabel als csv (237 bytes)

Top 10-technieken

Top 10-technieken Onderstaand overzicht bevat de tien meest gemelde technieken op basis van het gemelde investeringsbedrag
TechniekGemeld investeringsbedrag (x 1 miljoen euro)Aantal aanvragen
Ledverlichtingssysteem70,84.536
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking56,71.888
Warmtepomp (luchtgerelateerd)62,61.613
Isolatie voor bestaande constructies23,41.174
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen274,7500
Debietregeling ventilator10,2498
Transkritische CO2-koel- en of vriesinstallatie106,7464
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties10,2436
Gasgestookt HR-frituurtoestel4,3423
Standairco6,1421
Brontabel als csv (560 bytes)