Met zo min mogelijk energie en grondstoffen rozen van topkwaliteit kweken. Dat is de ambitie van rozenkwekerij Porta Nova. En om die ambitie te verwezenlijken ontwikkelt zij unieke technieken. De Energie-investeringsaftrek (EIA) maakt investeren in deze innovaties rendabel. “We steken onze nek uit, dus kunnen de steun goed gebruiken.”

“Duurzame ambities heeft Porta Nova al langer”, vertelt directeur Leon Dukker. “Sinds 2007 beschikken we in twee kassen over een energiezuinig verwarmings- en koelingssysteem. Maar onze nieuwste kas gaat een stap verder. Deze is namelijk geheel elektrisch: we zijn helemaal van het gas af.” De kas maakt gebruik van een innovatieve warmtewisselaar, waardoor ze ongeacht de weersomstandigheden de juiste temperatuur heeft. “Cruciaal voor de kwaliteit van de rozen”, aldus Leon.

Juiste experts

Bij de bouw en inrichting van de kas werkte Porta Nova samen met een installatiebedrijf. “Met hen maakten we het plan en de berekeningen”, zegt Leon. “Vervolgens schakelden we een adviesbureau in om de berekeningen te toetsen voordat we verder zouden gaan.” Voor het regelen van de EIA gebruikte Porta Nova eveneens een externe partij. “Ons accountantskantoor heeft een speciale adviseurstak voor subsidies. Zo’n EIA-aanvraag is niet altijd eenvoudig, maar met de juiste experts is het goed te doen.”

Leon Dukker

Flinke tegenvaller

Porta Nova is voorloper op het gebied van innovatieve energie-oplossingen. Daardoor kon niemand het bedrijf bij de installatie van de warmtewisselaar waarschuwen voor valkuilen. “We hadden aanvankelijk alleen theoretische modellen. En die kwamen aanvankelijk niet helemaal met de praktijk overeen. Daardoor bleek een nieuwe warmtewisselaar bijvoorbeeld al na een jaar onbruikbaar. Een flinke tegenvaller.”
Leon raadt alle ondernemers aan dit soort kostbare, tijdrovende teleurstellingen te voorkomen. “Neem een adviesbureau in de arm. Ga met hen na welke oplossingen al bestaan. Van welke technieken is al proefondervindelijk gebleken dat ze wérken?” Voor vakgenoten heeft Leon nog een specifiekere tip. “Breng je nieuwe materiaalsoorten je kas in? Haal er dan een corrosiespecialist bij om te controleren of dit materiaal bestand is tegen het kasklimaat.”

Afgedekt risico

Hoewel klanten nog niet om duurzaam gekweekte rozen vragen, denkt Leon dat dit binnenkort zal veranderen. “Wij verwachten dat er binnen enkele jaren voldoende vraag naar zal zijn. Maar de innovaties die we nu gebruiken moeten zich nog wel bewijzen en terugverdienen. Daarom zijn fiscale regelingen als de EIA voor ons erg belangrijk. We steken onze nek uit, dus kunnen de steun goed gebruiken. We zijn blij dat de overheid een deel van ons risico afdekt.”

Rozen kwekerij

Branche: land- en tuinbouw

Energiebesparende investeringen die op de energielijst staan en met  land- en tuinbouw gerelateerd zijn vallen onder de branche ‘Land- en tuinbouw’. Dit zijn een groot aantal energiebesparende maatregelen die specifiek voor deze sector gelden. Denk hierbij onder andere aan energie besparing in tuinbouwkassen, akkerbouw, melkveebedrijven en pluimveestallen.

Technieken
 
Aantal EIA-aanvragen

Gemeld investeringsbedrag
(x 1 miljoen euro)

Land- en tuinbouw
Energie-efficiënte melkkoeling 242 1,4
Direct gasgestookte hoge-temperatuur-tapwaterboiler 132 1,1
Horizontale energieschermen 99 12,8
Ledbelichtingssysteem voor tuinbouwgewassen 77 15,5
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven 67 11,8
Overige 219 23,8
Totaal 836 66,3