Een snellere energietransitie vereist technologische innovatie. Zoals een megabatterij die bij een windmolenpark overtollige energie opslaat. Duurzame energieleverancier Greenchoice wilde zo’n batterij plaatsen. Het aarzelde aanvankelijk vanwege het financiële risico, maar dekte dit risico in 2018 af met de Energie-investeringsaftrek (EIA). “Zo konden we het project voorrang geven.”
 

Soms is er meer duurzame energie beschikbaar dan de markt aankan. En soms is er juist te weinig. “Er valt winst te behalen met het in balans brengen van vraag en aanbod”, zegt Maurice Koenen, manager Inkoop & Portfoliomanagement bij Greenchoice. “Als we erin slagen het duurzame energiesysteem flexibeler te maken, kunnen we het aanbod beter laten aansluiten bij de wisselende vraag.”
 

Ervaring opdoen

Greenchoice wil ervaring opdoen met systemen die energie opslaan. Maurice: “Mijn team doet sinds enkele jaren onderzoek naar dat soort systemen – samen met partners als Windunie en DNV-GL. Zo kwamen we erachter dat het plaatsen van een megabatterij bij een windmolenpark wel rendabel is, maar alleen vanaf een bepaalde schaalgrootte. Dat komt vooral door hoge projectmanagementkosten. Je hebt bijvoorbeeld te maken met vergunningstrajecten, de brandweer en veel veiligheidseisen. Het is fijn dat we een deel van deze kosten kunnen opvangen door gebruik te maken van de EIA.”

Maurice Koenen, manager Inkoop & Portfoliomanagement bij Greenchoice

Transitie versnellen

Maurice juicht het toe dat de EIA sinds 2018 van toepassing is op investeringen in flexibele energiesystemen. “Dat is echt een erkenning van het belang van deze systemen voor de energietransitie.” De EIA helpt volgens hem die transitie te versnellen. “Voor ons was deze regeling bijvoorbeeld een doorslaggevende reden om niet nog enkele jaren te wachten met de plaatsing van onze megabatterij. Zo konden we de gewenste terugverdientijd realiseren, dit project voorrang geven en daardoor overtollige duurzame energie bewaren voor later gebruik.”

Maurice hoopt dat RVO.nl met meer financiële regelingen energieopslag bij windmolenparken gaat stimuleren. “Denk aan de groenverklaring, waarmee je bij een bank met lagere rente kan lenen. Het uitgeven van die verklaring gebeurt al bij opslagprojecten van zonneparken. Het zou mooi zijn als dit bij windmolenparken ook gaat gebeuren.”

Auto-accu opladen

“De komende jaren willen we het energiesysteem nog flexibeler maken”, vertelt Maurice. Welke nieuwe flexibiliteitsoplossingen Greenchoice op het oog heeft? “Denk aan het slimmer opladen van de accu’s van elektrische auto’s. Dat kun je het beste doen wanneer de energieprijzen laag zijn. En denk ook aan het slim aansturen van warmtepompen.” Greenchoice streeft ernaar om elk uur van de dag duurzame energie aan klanten te kunnen leveren. “Hopelijk komen we snel wéér met een project voor een flexibeler energiesysteem. Reken er maar op dat we de EIA dan opnieuw gaan aanvragen!”

mobiele telefoon met gegevens

Branche: duurzame energie

Onder duurzame energie worden verschillende soorten duurzame energie verstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurzame electriciteitsopwekking voor verschillende doeleinden. Ook duurzame warmte, elektriciteit uit waterstof en biomassa benutting valt onder de EIA . Investeringen voor duurzame energie die onder de EIA vallen worden niet gelijktijdig door de SDE+ gestimuleerd.

Processen en/of technieken Aantal EIA-aanvragen Gemeld investeringsbedrag
(x 1 miljoen euro)
Duurzame energie
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking 1.888 56,7
Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen 59 1,0

Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later

58 21,8
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen 57 2,0
Opslag van elektrische energie 47 17,8
Overige 127 90,5
Totaal 2.236 189,7