Is de Energie-investeringsaftrek (EIA) succesvol? Hoeveel bedrijven maakten er gebruik van? En waarom deden zij dat? Deze en andere vragen beantwoordt dit jaarverslag over 2018. Met cijfers. Maar ook met verhalen uit de praktijk.

Die verhalen zijn van ondernemers. Zij vertellen hoe de EIA (mede) bepalend was voor hun besluit te investeren in hoogwaardige, energiezuinige technieken. En hoe deze investering hun bedrijf vooruitbracht. Niet dat ze alleen maar lovend zijn; ze delen ook ideeën om de regeling beter te maken.

Dat geldt eveneens voor Claudia Reiner, bestuurslid van MKB Nederland en Techniek Nederland. Als eigenaar van loodgietersbedrijf Caris & Reiner heeft zij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan en maakte zij dankbaar gebruik van de EIA. In het voorwoord van dit jaarverslag spoort zij alle bedrijven aan haar voorbeeld te volgen. En vertelt zij de overheid hoe die bedrijven hier extra toe zullen neigen.

Dit jaarverslag laat onder meer zien voor welke technieken ondernemers afgelopen jaar de EIA aanvroegen. Uit welke sectoren die bedrijven kwamen. En hoeveel zij investeerden. Het zijn cijfers die ons trots maken. Samen met de praktijkverhalen geven deze getallen een accuraat en inspirerend beeld van de EIA. Als een regeling die goed is voor de wereld, voor technologische innovatie in Nederland én voor ondernemers.

We wensen u veel leesplezier!

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

PS. Heeft u vragen over dit EIA-jaarverslag? Laat het ons weten! Zo kunnen we u volgend jaar nog beter vertellen over deze fiscale regeling.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

… is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De regeling biedt deze ondernemers belastingvoordeel bij investeringen in duurzame energie en bedrijfsmiddelen die (op innovatieve wijze) energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek.
Naast de afschrijving mag een bedrijf van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 was de aftrek 54,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2019 is de aftrek 45%. In 2018 leverde de EIA bedrijven een netto voordeel op van circa 13,5% bij energiebesparende investeringen.

Periode verslaglegging

RVO.nl baseert dit jaarverslag over de EIA op gegevens uit de periode van 1 januari 2018 tot 1 april 2019. In deze periode zijn alle aanvragen ingediend voor de EIA-regeling van 2018. (Ook de eerste maanden van 2019 zijn relevant omdat bedrijven tot drie maanden na aanschaf van een bedrijfsmiddel een EIA-aanvraag kunnen doen.) Peildatum voor alle cijfers in dit jaarverslag is 1 april 2019. Omdat op deze datum niet alle totaalcijfers bekend zijn, worden in sommige gevallen de totalen theoretisch berekent op basis van de aanwezige gegevens. In de tekst wordt dit aangegeven door de term ‘naar verwachting’.