Voorwoord Claudia Reiner

“Welke impact heb ik op de planeet? En hoe zorg ik ervoor dat ik de wereld zo min mogelijk schade berokken?” Met die vragen zijn ondernemers meer dan ooit bezig. Omdat zij zich zélf zorgen maken over milieu en klimaat.

Inleiding

Is de Energie-investeringsaftrek (EIA) succesvol? Hoeveel bedrijven maakten er gebruik van? En waarom deden zij dat? Deze en andere vragen beantwoordt dit jaarverslag over 2018. Met cijfers. Maar ook met verhalen uit de praktijk.

2018 in vogelvlucht

Hoe zag EIA eruit in 2017? Hoeveel aanvragen waren er, uit welke sectoren? Welke bedragen gingen er om in EIA? En welke energiebesparing wordt daarmee gerealiseerd?

De EIA in de praktijk

‘Waarom maakt u gebruik van de Energie-investeringsaftrek? En in welke techniek investeerde u?’ Die vragen stelden we aan vijf ondernemers, allemaal uit een andere branche.

De EIA als instrument voor energie- en innovatiebeleid

Nederland ondertekende in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is één van de maatregelen waarmee ons land nu bijdraagt aan de doelstelling van dat akkoord: wereldwijd 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Technieken waarvoor ondernemers de EIA aanvroegen

Op de Energielijst van RVO.nl staan alle technieken die voor de EIA in aanmerking komen. Deze technieken kunnen onder meer worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie.

Besteding van het EIA-budget

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, was naar verwachting bijna € 157 miljoen in 2018. Dat is een stijging ten opzichte van 2017. Ook het aantal EIA-aanvragen steeg net als het gemelde investeringsbedrag.