‘Waarom maakt u gebruik van de Energie-investeringsaftrek? En in welke techniek investeerde u?’ Die vragen stelden we aan vijf ondernemers, allemaal uit een andere branche. Ieder vertelt op deze pagina’s zijn eigen verhaal. Bij elk van deze praktijkverhalen geven we feiten en cijfers over de gebruikte technieken en bedragen binnen de branche in kwestie.

Branche: processen en apparaten

Branche: duurzame energie

Branche: gebouwde omgeving

Branche: land- en tuinbouw

Branche: transport