Nederland ondertekende in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is één van de maatregelen waarmee ons land nu bijdraagt aan de doelstelling van dat akkoord: wereldwijd 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De fiscale regeling maakt het financieel aantrekkelijker voor Nederlandse bedrijven om energiezuinige technieken en processen te gebruiken.
 

De aarde warmt op. En bijna alle klimaatwetenschappers stellen dat de mens hier een belangrijke oorzaak van is. Die opwarming leidt ertoe dat steeds meer plekken te droog, te heet of te nat worden om nog te wonen en werken. Om dit tij te keren, zetten 192 regeringen in 2015 hun handtekening onder het Klimaatakkoord van Parijs. Door samen de CO2-uitstoot te verminderen, willen ze de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 20C. Nationale overheden kunnen dit akkoord niet in hun eentje handen en voeten te geven. Daarom betrekken zij daar de (maatschappelijke) organisaties en bedrijven in eigen land erbij.

Betrokken bedrijven

Ook in Nederland spelen ondernemers een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. In december 2018 kwamen Nederlandse organisaties en bedrijven samen met de nationale overheid tot het Ontwerp van het Klimaatakkoord. Deze publicatie bevat zeshonderd concrete voorstellen om bij te dragen aan de beoogde CO2-reductie van het Klimaatakkoord. Ondertussen kunnen ondernemers gebruikmaken van de EIA. Deze fiscale regeling stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve energiebesparende technieken en duurzame energie.

Investeringen in maatregelen

Het geïnvesteerde bedrag binnen de EIA in energiebesparende technieken is fors gestegen in 2018. Zowel de (proces) industrie als de transportsector hebben daar ongeveer 30% meer in geïnvesteerd dan het jaar daarvoor. Het aandeel duurzame energie is zelfs verdubbeld ten opzichte van 2017. De gebouwde omgeving heeft echter in totaal 25% minder geïnvesteerd, ook is er minder geïnvesteerd in apparaten (18%). De land- en tuinbouw heeft circa 5% minder in energiebesparing geïnvesteerd.
 

Sterkere afname CO2

Er was in 2018 een sterkere afname van CO2 dan in 2017, afgelopen jaar was die reductie naar verwachting 1.100 kiloton CO2, het jaar ervoor 980 kiloton CO2. De investeringen waarvoor ondernemers in 2018 gebruikmaakten van de EIA droegen zeker bij aan die sterkere afname. Deze investeringen leveren naar verwachting een energiebesparing op van circa 624 miljoen m3 aardgas (equivalent); dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasgebruik van 390.000 huishoudens.