€ 1.616 miljoen
Totaalbedrag dat ondernemers in Nederland investeerden in duurzame techniek

6%
Stijging van het totale investeringsbedrag t.o.v. 2017

€ 147 miljoen
Totale budget dat beschikbaar was voor de EIA

€ 157 miljoen
Totale budget dat naar verwachting gebruikt is voor de EIA*

19.359
Totale aantal EIA-aanvragen

9%
Stijging van het totale aantal EIA-aanvragen t.o.v. 2017

11.552
Aantal ondernemers dat een EIA-aanvraag deed t.o.v.10.653 ondernemers in 2017

1.100 kiloton
Totale CO2-reductie per jaar door energie besparende investeringen in 2018

624 miljoen m3
Energiebesparing in m3 aardgas (equivalent)

390.000
Aantal huishoudens waarmee 631 miljoen m3 aan aardgas (equivalent) te vergelijken is

13,5%
Het nettovoordeel dat de EIA ondernemers in 2018 opleverde bij hun energiebesparende investeringen

* Het budgettaire belang van de ontvangen aanvragen is hoger dan het beschikbare budget. Doordat in vorige jaren budget overbleef, is er voldoende budget voor alle in 2018 ontvangen aanvragen. De overschrijding van het budget komt dus ten laste van de budgetreserve.