Inter-Drain wil uiteindelijk alle draineermachines zuiniger maken

Voor de aanleg van drainagesystemen in landbouwgrond zijn zware drainagemachines nodig. Brandstof is een grote kostenpost voor de bedrijven die met deze machines werken. Leverancier Inter-Drain heeft een motormodule ontwikkeld die dankzij slim motormanagement en een nauwkeurige afstelling aanzienlijk zuiniger is dan standaard motoren. Met ondersteuning vanuit de EIA-regeling betreedt Inter-Drain de markt.

Drainagesystemen helpen boeren de grondwaterstand te verlagen en overtollig water af te voeren. “Landbouwgrond in Nederland is kostbaar, dus de productiviteit van die grond is cruciaal”, zegt Robert Derksen, manager bij Inter-Drain. Het bedrijf maakt drainagemachines die tot meters diepte de drainagepijpen kunnen ingraven. “Omdat er veel verschil zit tussen de diverse grondsoorten, bieden drainagebedrijven altijd een klant-specifieke oplossing. Het graven van de sleuven en het plaatsen van de afvoerpijpen doen de drainagemachines in één werkgang.”

Interdrain

“De sleutel tot een lager brandstofverbruik is een lager toerental”

100 liter diesel per uur

Het graven en weer opvullen van diepe sleuven is zwaar werk. Het dieselverbruik van de machines ligt daardoor hoog, tot maximaal 100 liter per uur. “De sleutel tot een lager brandstofverbruik is het omlaag brengen van het toerental van de motor”, vertelt Derksen. “Van maximaal 2.200 toeren naar 1.500 tot 1.600. Dat levert een brandstofreductie op van 10%. Om het vermogen op peil te houden, moeten de aangesloten pompen en ook het koelsysteem op de nieuwe motor worden afgestemd. Dat gebeurt allemaal op de computer. We verzamelen veel data over de machines, isoleren de juiste parameters en regelen die heel nauwkeurig in.”

Terugverdientijd

Inter-Drain werkte voor de ontwikkeling samen met het bedrijf Combi Drain uit Assen, dat zich heeft gespecialiseerd in het aanleggen van drainagesystemen. Combi Drain is ook de afnemer van de eerste drainagemachine met de energiezuinige motormodule, die de naam C15F Powerpack heeft meegekregen. De terugverdientijd van de investering is dankzij de brandstofbesparing van ongeveer 100 liter diesel per dag slechts een paar jaar.

Interdrain

Besparing

Om de aanschaf extra aantrekkelijk te maken, krijgen afnemers ondersteuning vanuit de EIA. Zowel het inbouwen van de zuinige motor in een nieuwe drainagemachine als het vervangen van de motor in een bestaande machine komen in aanmerking voor de fiscale aftrek. Inter-Drain heeft de machine aangemeld onder de generieke codes voor toepassing op drainagemachines, en daarvoor een energieberekening ingediend. “We hebben moeten aantonen wat de besparing precies is en hoe die tot stand komt”, vertelt Derksen. Dit proces liep synchroon met onze eigen testfase.” Combi Drain heeft de eerste machine inmiddels in gebruik genomen. “De prestaties en de brandstofbesparing pakken uit zoals verwacht”, vertelt Derksen.

“Uiteindelijk kunnen veel meer bedrijven de stap maken om met brandstofbesparing aan de slag te gaan”

Speur- en ontwikkelingswerk

Inter-Drain maakte voor de ontwikkeling van de C15F Powerpack gebruik van de WBSO, waarmee bedrijven de kosten voor ‘speur- en ontwikkelingswerk’ kunnen verlagen. Een volgende stap voor Inter Drain is de zuinige motortechnologie ook toe te passen in lichtere machines. “Daarvoor zullen we ook weer de samenwerking zoeken met RVO.nl”, zegt Derksen. “Dan kunnen uiteindelijk veel meer bedrijven de stap maken om met brandstofbesparing aan de slag te gaan.”