Ecoracks

Radicale vernieuwing maakt datacenter duurzamer en goedkoper

Datacenters verbruiken veel energie voor koeling van de servers. Ecoracks uit Eindhoven heeft een alternatief gevonden voor de grote ventilatoren en luchtkoeling. Met een datacenter dat is ondergedompeld in vloeistof pakt het bedrijf het radicaal anders aan. Een eerste proefopstelling laat veelbelovende resultaten zien.

ING

ING-pand Herengracht Amsterdam van energielabel G naar A

Het statige herenhuis aan de Herengracht 578 – 580 in Amsterdam, gebouwd in 1686, heeft voor de ING Bank historische waarde. “Toen de wens op tafel kwam om de huisvesting meer aan de eisen van deze tijd aan te passen is daarom geen moment overwogen om te verhuizen”, licht Ronald Lazet, Senior Project & Changemanager van ‎ING toe.

NUON

Nuon wil 300.000 Amsterdamse huishoudens aansluiten

De warmtetransitie is in volle gang. Huishoudens moeten uiteindelijk loskomen van het aardgas en overstappen op een duurzaam alternatief. In Amsterdam sluit energiebedrijf Nuon 7.000 woningen per jaar aan op het warmtenet.

Libby

Mega-energiebesparing glasproducent Libbey door innovatieve maatregelen

De glasindustrie kent een hoog energieverbruik en stoot aanzienlijke hoeveelheden CO2 uit. Libbey – wereldspeler op het gebied van glasproductie – ziet dat graag veranderen en investeert al langer in ‘state of the art’ technologie om energie te besparen en emissies te reduceren.

Interdrain

Lager brandstofverbruik door slim motormanagement

Voor de aanleg van drainagesystemen in landbouwgrond zijn zware drainagemachines nodig. Brandstof is een grote kostenpost voor de bedrijven die met deze machines werken. Leverancier Inter-Drain heeft een motormodule ontwikkeld die dankzij slim motormanagement en een nauwkeurige afstelling aanzienlijk zuiniger is dan standaard motoren.

ecotanker

Ruim 30% besparen op brandstof met Ecotanker-concept

Verduurzaming is onontkoombaar, is de stellige overtuiging van Igor Jansen. Samen met Ton van der Molen is hij eigenaar van scheepvaartonderneming Amulet Management & Services (AMS). Die noodzaak tot verduurzamen geldt zeker ook voor de scheepvaartsector, niet in de laatste plaats vanwege de strengere emissie-eisen aan schepen die in 2020 van kracht worden.