Door de EIA is in 2017 veel energie bespaard. In onderstaande tabel is per sector te zien hoeveel EIA-aanvragen zijn gedaan en wat het geïnvesteerde bedrag per bedrijfssector is. Vervolgens zijn daaronder nog enkele tabellen opgenomen. Daarin staat voor elk toepassingsgebied hoeveel aanvragen er zijn gedaan per techniek (code). Daarnaast is te zien welke bedragen voor die codes zijn gemeld. Per toepassingsgebied  is een top vijf van meest gemelde technieken weergegeven. Voor het toepassingsgebied gebouwde omgeving werden de meeste investeringsmeldingen gedaan, daarom is deze tabel uitgebreid met meldingen die minimaal 1% van het totaal aantal meldingen betreffen.

Jaarcijfers sectoren

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SectorAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
Industrie2.756282
Landbouw, bosbouw en visserij3.915187
Vervoer en opslag1.233180
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's4.199157
Verhuur van en handel in onroerend goed774126
Financiele instellingen1.215123
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht234117
Bouwnijverheid413103
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking49665
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening73341
Winning van delfstoffen4040
Winning en distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering8735
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening94530
Informatie en communicatie20416
Gezondheids- en welzijnszorg3748
Cultuur, sport en recreatie776
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen41
Onderwijs460,7
Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik30,07
Eindtotaal17.7481.519

Bedragen in miljoenen €

Brontabel als csv (1 kB)

Jaarcijfers technieken

Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
LED-verlichtingssysteem4.668139,7
Warmtepomp (luchtgerelateerd)1.70161,8
Isolatie voor bestaande constructies1.08232,9
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht53670,4
Debietregeling ventilator4889,7
LED-buis systeem3615,1
Warmtepomp27532,5
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen221210,1
HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen1893,8
Overige Gebouwde omgeving1.258169,7
Totaal10.779735,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (531 bytes)

Apparaten

Apparaten
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Gasgestookt HR-frituurtoestel45310,1
Gasgestookte (stoom)convectieoven3618,1
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine2932,5
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast430,5
Energiezuinige wasdroger241,2
Overige apparaten351
Totaal Apparaten1.20923,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (356 bytes)

(Proces) industrie

(Proces) industrie
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen497194,5
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties3537,6
Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties2622
Energiezuinige koel- en of vriesinstallatie24386,5
Transkritische CO2 koel- en of vriesinstallatie23654,2
Overige (Proces) industrie498131,2
Totaal (Proces) industrie2.089475,9

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (480 bytes)

Duurzame energie

Duurzame energie
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking1.26149
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen541,7
Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen430,8
Ketel of kachel gestookt met biomassa351
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SDE2013 of eerder282,3
Overige Duurzame energie13735,3
Totaal Duurzame energie1.55890,2

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (439 bytes)

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Energie-efficiënte melkkoeling2411,2
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler1260,9
Horizontale energieschermen799,6
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen5820,2
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen404,5
Overige Land- en tuinbouw18333,2
Totaal Land- en tuinbouw72769,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (391 bytes)

Transport

Transport
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Standairco2412,2
Zij-afscherming2202,7
Bandenspanning regelsysteem1355,2
Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens1182,8
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen1159,9
Overige Transport557101,4
Totaal Transport1.386124,1

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (351 bytes)

Eindtotaal technieken 2017

Eindtotaal technieken 2017
Omschrijving code aangevraagdAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal177481518,9

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (99 bytes)