ING

Voorwoord

Energiebesparing is en blijft van onverminderd groot belang voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat is het in het huidige Energieakkoord en dat blijft het in het Klimaatakkoord. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.

Nuon

EIA in 2017

Hoe zag EIA eruit in 2017? Hoeveel aanvragen waren er, uit welke sectoren? Welke bedragen gingen er om in EIA? En welke energiebesparing wordt daarmee gerealiseerd?

libbey

      

Praktijkverhalen

Lees de ervaringen van ondernemers met EIA in zes praktijkverhalen: Ecoracks, ING Amsterdam, Nuon, Libbey, Inter-Drain, Amulet Management & Services (AMS).

Ecotanker

  

Jaarcijfers

Door de EIA is in 2017 veel energie bespaard. In dit hoofdstuk is te zien hoeveel EIA-aanvragen zijn gedaan en wat het geïnvesteerde bedrag per sector en per techniek is.