Op de Energielijst staan alle technieken die voor EIA in aanmerking komen. RVO.nl past de Energielijst jaarlijks aan. In 2017 bevatte de lijst in totaal 164 technieken met fiscaal voordeel. De energietechnieken op de Energielijst kunnen worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen ook pakketten van maatregelen melden voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen.

De Energielijst

Generieke en specifieke energietechnieken

De EIA is een regeling die is ingericht en opgezet voor ondernemers en ondernemingen die er voor uiteenlopende investeringen in energiebesparing gebruik van maken. Op de Energielijst staan generieke codes. In deze codes is algemeen beschreven waar energie besparende projecten aan dienen te voldoen. Zo is bijvoorbeeld beschreven dat technieken per geïnvesteerde euro een bepaalde energiebesparing op moeten leveren. Deze besparingsnorm verschilt per toepassingsgebied: gebouwde omgeving, industrie, transport of duurzame energie. Dit betekent dat alle technieken die aan deze norm voldoen in aanmerking kunnen komen voor EIA. Dit houdt in dat er wel een onderbouwing moet komen. Om het aanvragers gemakkelijker te maken, staan er op de Energielijst naast generieke ook specifieke codes. Dit zijn concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn of het best beschikbare alternatief. Voorbeelden daarvan zijn een HR-elektromotor of een gasgestookte (stoom)convectieoven. De aanvrager hoeft de besparing in dergelijke gevallen niet meer aan te tonen. In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal generieke en specifieke aanvragen en het gemelde investeringsbedrag per techniek.

Generieke en Specifieke energietechnieken

Generieke en Specifieke energietechnieken
Generiek en specifiekAantal meldingen x 10Gemeld bedrag in € miljoenen
Generiek94327
Specifiek16811192
Totaal17751519
Brontabel als csv (132 bytes)

Actualisatie Energielijst

De Energielijst met alle technieken die voor EIA in aanmerking komen, wordt door RVO.nl jaarlijks aangevuld met technieken die nieuw op de markt zijn verschenen. Ook het bedrijfsleven kan hiervoor voorstellen doen: dit kan ieder jaar tot uiterlijk
1 september. Belangrijk is dat de innovatie een aantoonbare energie-efficiency heeft ten opzichte van de gangbare techniek op dat moment. Ook technieken die al op de lijst staan, worden regelmatig aangepast, bijvoorbeeld vanwege technische ontwikkeling en of gewijzigde normen en keurmerken. Een techniek wordt verwijderd als deze gangbaar is geworden en dus geen energiebesparing meer oplevert ten opzichte van de referentietechniek. In 2016 dienden bedrijven 59 verzoeken in voor aanpassingen van of aanvullingen op de Energielijst van 2017. Zoals eerder vermeld, resulteerde dit in 31 nieuwe en gewijzigde technieken. Daarnaast zijn drie technieken van de Energielijst verwijderd.

Toepassingsgebieden

De technieken uit de Energielijst worden toegepast in gebouwen, processen, duurzame energie, transport, apparaten en land- en tuinbouw. In totaal werd een forse energiebesparing gerealiseerd. Bedrijven deden de meeste aanvragen voor de categorie gebouwen, vooral voor LED-verlichtingssystemen, isolatie van bestaande constructies en warmtepompen. De industrie zit flink in de lift in 2017, het aantal meldingen groeide met 650 meldingen tot circa € 476 miljoen euro. Het geïnvesteerde bedrag in industrie nam met 13% toe en het aantal meldingen in industriële processen steeg sterk met 44%. Vanuit de industrie zijn in 2017 veel meldingen gedaan voor technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen.

Het aantal meldingen voor Duurzame energie daalde met 27%, dit heeft te maken met het  uitfaseren van een aantal duurzame technieken (met SDE) zoals afgesproken in het Energie-akkoord. Het investeringsbedrag in windturbineparken (met SDE-subsidie uit 2013 of eerder) is dit jaar voor het eerst naar nul euro gedaald. De dalende lijn van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet, van € 720 miljoen euro in 2014, via € 46 miljoen euro in 2015, via € 3 miljoen euro in 2016 naar uiteindelijk nul euro in 2017. Dit is een gevolg van de afspraken uit het Energieakkoord van 2013. Hierin is afgesproken dat de EIA vooral wordt ingericht  op energiebesparing en niet langer op hernieuwbare energie. Grotere duurzame energie projecten, als wind op zee of omvangrijke zon PV projecten komen daardoor bij de EIA niet meer voor. Het totaal aandeel duurzame energie is door de benoemde afspraken binnen de EIA verder gedaald, dit jaar met 13,5% over het investeringsbedrag ten opzichte van 2016.

Het investeringsbedrag in transportmiddelen is in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016. Het aantal meldingen voor transport is met 7% minder hard gegroeid. Het blijkt dan ook dat het verdubbelde meldingsbedrag is veroorzaakt door een beperkt aantal forse investeringen. Ook land- en tuinbouw groeide hard, het investeringsbedrag nam toe met 43% naar € 70 miljoen euro. 

Gebouwde omgeving blijft het grootste toepassingsgebied, met circa 60% van het totaal aantal meldingen voor de EIA. De techniek “Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen” is de in de Energielijst opgenomen techniek waarvoor het hoogste totaalbedrag is gemeld, namelijk € 210 miljoen euro.

Aantal aanvragen per toepassing

Aantal aanvragen per toepassing totaal 17.748 aanvragen
ToepassingsgebiedGebouwde omgevingIndustriële processenDuurzame energieTransportApparatenLand- en tuinbouw
Aantal aanvragen107792089155813861209727

Peildatum 1 april 2018

Brontabel als csv (163 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per toepassing

Gemeld investeringsbedrag per toepassing totaal € 1.519 miljoen
ToepassingsgebiedGebouwde omgevingIndustriële processenTransportDuurzame energieLand- en tuinbouwApparaten
Investeringsbedrag736476124907023

Peildatum 1 april 2018

Brontabel als csv (156 bytes)

Top 10-technieken

In 2017 hebben bedrijven voor 144 van de 164 technieken op de Energielijst geïnvesteerd in energiebesparing en een melding ingediend. Onderstaand overzicht bevat de tien meest gemelde technieken op basis van het gemelde investeringsbedrag. De Top-10 is vergeleken met vorig jaar stabiel. De opgenomen EIA technieken voor energiebesparing in de Top-10 van dit jaar zijn hetzelfde als vorig jaar. De volgorde van eerste vier technieken is exact hetzelfde als vorig jaar. Wel zijn er wijzigingen in de rangorde, waarvan het meest opvallend is een afname in het aantal LED-buis meldingen met 50%. Andere wijzigingen zijn: Debietregeling ventilator (+21%), Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (+15%) en Gasgestookte (stoom)convectieoven (-20%).  

Top 10 EIA-technieken

Top 10 EIA-technieken
TechniekGemeld investeringsbedrag in € miljoenAantal aanvragen
LED-verlichtingssysteem1404.668
Warmtepomp (luchtgerelateerd)621.701
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking491.261
Isolatie voor bestaande constructies331.082
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht70536
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen195497
Debietregeling ventilator10488
Gasgestookt HR-frituurtoestel10453
Gasgestookte (stoom)convectieoven8361
LED-buis systeem5361
Brontabel als csv (526 bytes)