Ombouw papiermachine Parenco

Tot zo’n acht jaar geleden stond Parenco – met zijn papierfabriek aan de oever van Nederrijn in Renkum – vooral bekend als fabrikant van krantenpapier. Ingegeven door marktontwikkelingen veranderde dat in 2009. Van de twee papiermachines schakelde er één over op de productie van papier van hogere kwaliteit. De andere machine werd tijdelijk stopgezet. In 2015 werd besloten die machine om te bouwen en in te zetten voor de productie van papier voor golfkarton. Met de investering – ondersteund door EIA – is een bedrag gemoeid van € 100 miljoen.

Bij het ombouwen van de machine is nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen. Raymond Jolink, directeur Site Development bij Parenco: “We maken bijvoorbeeld gebruik van een persmethode waarmee meer water uit het ‘papier in wording’ wordt geperst dan gebruikelijk. Daarmee realiseren we een aanzienlijke besparing: het materiaal gaat veel minder nat de droogstap in. Daardoor is er veel minder stoom – en dus minder energie – nodig voor het drogen. Daarnaast hebben we het productieproces zo ingericht dat de droogwarmte gemakkelijk het papier indringt en het droogproces sneller verloopt en dus minder energie vraagt.”

Parenco
Raymond Jolink: “We maken gebruik van een persmethode waarmee meer water uit het ‘papier in wording’ wordt geperst dan gebruikelijk. Daarmee realiseren we een aanzienlijke energiebesparing.”

Minder gas nodig voor opwekken stoom

“De stoom die nodig is in het droogproces, wekken we op in ons ketelhuis”, vervolgt Jolink. “We hebben de installatie zodanig aangepast dat we minder gas nodig hebben per ton stoom. En hoewel het geen onderdeel was van de EIA-aanvraag hebben we ook onze waterzuivering waarmee we het proceswater voor hergebruik geschikt maken, aangepast. Het slib uit de zuivering gebruiken we nu voor de productie van biogas. Op jaarbasis gaat het daarbij om zo’n zes miljoen m3. Dat gebruiken we vervolgens weer voor het opwekken van stoom.”

Parenco

“Natuurlijk verliezen we wel wat warmte, maar alles is erop gericht om warmte maximaal terug te winnen en in andere stappen van het proces weer in te zetten”

Warmteterugwinning

Constant is er in binnen het productieproces sprake van warmteterugwinning, benadrukt Jolink. “De stoom die de droogpartij in gaat is ongeveer 170oC. Het zou natuurlijk zonde zijn om die warmte na één processtap zomaar te laten ontsnappen. Natuurlijk verliezen we wel wat warmte, maar alles is erop gericht om warmte maximaal terug te winnen en in andere stappen van het proces weer in te zetten. In het productieproces gebruiken we bijvoorbeeld bronwater, dat een temperatuur heeft van 10oC. Als je dat eerst moet opwarmen met ‘nieuwe’ energie is dat een duur verhaal. Overal in het proces is daarom sprake van warmtewisselaars om warmte niet te laten ontsnappen, maar weer te kunnen hergebruiken.”

Parenco

“Hoewel EIA geen geld is, maar een belastingvoordeel, maakt de regeling het zeker aantrekkelijker om de investering te doen”

De lat ligt net wat hoger

Was de upgrade mogelijk geweest zonder EIA? Jolink: “De beslissing om te investeren in het ombouwen van de papiermachine hebben we genomen voordat we wisten dat we gebruik konden maken van EIA. Maar we waren wel met de EIA-aanvraag bezig en we hadden er een positief beeld bij. En hoewel het geen geld is, maar een belastingvoordeel, maakt de regeling het zeker aantrekkelijker om de investering te doen. Je houdt er in je ambitieniveau wel rekening mee. Daarmee komt de lat net wat hoger te liggen dan zonder regeling.”