Bellevue heeft compleet nieuwe energiehuishouding

Netwerkbedrijf Alliander werkt aan de energievoorziening van vandaag en morgen; een motto dat zeker ook op de renovatie van het hoofdkantoor van het netwerkbedrijf zelf van toepassing is. Bellevue – het hoofdkantoor van Alliander uit 1992 – voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd en is ingrijpend en duurzaam gerenoveerd. “We wilden zowel op het gebied van de energieprestatie van het pand als op het gebied van circulariteit flinke stappen zetten. Dat is gelukt: het is een echte inspiratielocatie geworden.”

“Slechts 20 tot 30% van de benodigde energie, die we voorheen gebruikten, moet van elders komen. Die gaan we lokaal en duurzaam inkopen”

Na de renovatie, die eind 2016 werd afgerond, voorziet het kantoorpand – dat plaats biedt aan 1.350 medewerkers – via onder meer zonnepanelen voor een belangrijk deel in de eigen energievoorziening. Bart Blokland, directeur Shared Services van Alliander: “Slechts 20 tot 30% van de benodigde energie, die we voorheen gebruikten, moet van elders komen. Die willen we graag lokaal en duurzaam inkopen.”

Alliander
Han Hulsbergen (Specialist Subsidies bij Alliander)

All Electric

Het nieuwe Bellevue heeft geen gasaansluiting meer en is all electric. “Dat realiseren we onder meer door het toepassen van warmte-koudeopslag, zonnepanelen en een innovatief systeem dat via zogeheten faseovergangsmaterialen zelf opgewekte energie en warmte opslaat. Daarnaast maken we gebruik van slimme software voor de besturing van het energiesysteem waarmee het energiegebruik zo goed mogelijk wordt afgestemd op de vraag en het aanbod. Vanzelfsprekend is eerst en vooral veel aandacht uitgegaan naar het zo min mogelijk en efficiënt gebruiken van energie. Niet alleen door het toepassen van LED-verlichting. Ook door de toepassing van slimme meet- en regelsystemen voor bijvoorbeeld verlichting en luchtbehandeling.”

Hergebruik materialen

“De aandacht die circulariteit heeft gekregen bij de renovatie, zie je overal terug in het pand”, zegt Blokland. Het overgrote deel – 80% – van het materiaal dat op de locatie aanwezig was, is weer hergebruikt in het pand. Je zult het alleen niet altijd herkennen, omdat het bijvoorbeeld een andere functie heeft gekregen. Bestaande deuren zijn bijvoorbeeld gebruikt ter bescherming van trapleuningen, of voor het maken van bekistingen. Isolatie van de vele tussenwandjes heeft de isolatiewaarde van de buitenschil versterkt, waardoor bestaande kozijnen behouden konden worden.

Alliander

“Zonder EIA moet je iets eerder een lijn trekken en zeggen: deze nieuwe kansen zijn net niet haalbaar”

EIA maakt scherpere keuzes mogelijk

Gevraagd naar de rol die de EIA heeft gespeeld bij het maken van de plannen, zegt Blokland: “Het begint natuurlijk met het formuleren van de ambities die je wilt verwezenlijken op het gebied van bijvoorbeeld energie. Maar daarbij kijk je vanzelfsprekend ook naar de kosten. De regeling helpt om de kosten – vanuit het perspectief van de total cost of ownership over een periode van 15 jaar – binnen de perken te houden. Zonder EIA zit je toch op een lager ambitieniveau dan wat we nu met elkaar gerealiseerd hebben. De regeling helpt wel degelijk om bepaalde keuzes net even iets scherper te kunnen maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het toepassen van energieopslag in faseovergangsmateriaal. Zonder EIA moet je iets eerder een lijn trekken en zeggen: deze nieuwe kansen zijn nu net niet haalbaar.”

Alliander
Bellevue, het hoofdkantoor van Alliander.

Inspiratielocatie: iedereen is welkom

Bellevue is een echte inspiratielocatie geworden, zegt Blokland enthousiast over het resultaat van de renovatie. Zeker niet alleen voor de eigen medewerkers. “We hebben continu bezoekers die komen kijken wat we gedaan hebben en hoe we het hebben uitgevoerd. Daar zijn we blij mee. We zijn een netwerkbedrijf in handen van de overheid. We voelen daarmee een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen is welkom.”