Parenco

€ 1.352 miljoen investeringen door ondernemend Nederland

Hoe zag EIA eruit in vogelvlucht? Hoeveel aanvragen waren er, uit welke sectoren? En welke bedragen gingen er om in EIA?

Lamb Weston

EIA: instrument voor energie- en innovatiebeleid

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is één van de regelingen waarmee het ministerie van Economische Zaken bedrijven ondersteunt bij het investeren in innovatieve, energiebesparende en duurzame technieken. Met de EIA levert zowel de overheid als het bedrijfsleven een bijdrage aan de energiebesparings-doelstellingen voor 2020. De investeringen waarbij ondernemers in 2016 gebruikmaakten van EIA leveren naar verwachting een CO2-reductie op van 1.100 kiloton per jaar.

Alliander

Kerncijfers EIA 2016

Het totaal geraamde fiscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, stijgt naar verwachting naar € 144 miljoen in 2016. Dit was € 107 miljoen in 2015. Het beschikbare EIA-budget in 2016 was € 161 miljoen (€ 106 miljoen in 2015).

Parenco

Gebruikte energietechnieken

Op de Energielijst staan alle technieken die voor EIA in aanmerking komen. RVO.nl past de Energielijst jaarlijks aan. In 2016 bevatte de lijst in totaal 148 technieken met fiscaal voordeel. De energietechnieken op de Energielijst kunnen worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen ook pakketten van maatregelen melden voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen.