Sectoren

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht15079,9
Totaal15079,9

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (193 bytes)

Industrie

Industrie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen1034108,1
11 Vervaardiging van dranken4815,8
13 Vervaardiging van textiel513
14 Vervaardiging van kleding160,2
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen731,1
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)431,4
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren5111,3
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media390,7
19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking61,8
20 Vervaardiging van chemische producten11447,6
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten234,1
22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof12310,7
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten715,2
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm9322,8
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)3439,9
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur100,2
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur290,4
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten22311,7
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers394,3
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen594,4
31 Vervaardiging van meubels470,8
32 Vervaardiging van overige goederen1244,6
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten1174,6
Totaal2776274,8

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1 kB)

Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht55827,7
011 Teelt van eenjarige gewassen88860,6
012 Teelt van meerjarige gewassen652,9
013 Teelt van sierplanten2149,5
014 Fokken en houden van dieren152228,7
016 Dienstverlening voor de landbouw, behandeling van gewassen en zaden na de oogst781,6
02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw10,0
031 Visserij345,5
032 Kweken van vis en schaaldieren50,1
Totaal3365136,5

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (559 bytes)

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
45 Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers5077,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)87342,1
47 Detailhandel (niet in auto's)3143101,2
Totaal4523150,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (287 bytes)

Vervoer en opslag

Vervoer en opslag
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
49 Vervoer over land72019,8
50 Vervoer over water12622,7
51 Luchtvaart3916,3
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer27430,3
Totaal115989,2

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (225 bytes)

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen2686,4
80 Beveiliging en opsporing40,0
82 Overige zakelijke dienstverlening64834,9
Totaal92041,3

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (269 bytes)

Financiële instellingen

Financiële instellingen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
64 Financiele instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)87987,1
65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)246,7
66 Overige financiële dienstverlening20311,5
Totaal1106105,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (298 bytes)

Verhuur van en handel in onroerend goed

Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
68 Verhuur van en handel in onroerend goed73376,4
Totaal73376,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (139 bytes)

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
55 Logiesverstrekking49623,6
Totaal49623,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (118 bytes)

Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Advies, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering51832,3
71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies, keuring en controle1091,7
72 Speur- en ontwikkelingswerk282,5
73 Reclame en marktonderzoek230,1
74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy326
75 Veterinaire dienstverlening380,4
Totaal74843,1

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (482 bytes)

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling20,0
38 Afvalinzameling en -behandeling, voorbereiding tot recycling6419,2
Totaal6619,2

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (205 bytes)

Gezondheids- en welzijnszorg

Gezondheids- en welzijnszorg
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
86 Gezondheidszorg46823,4
Totaal46823,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (115 bytes)

Informatie en communicatie

Informatie en communicatie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's30,0
61 Telecommunicatie311,5
62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie10880,0
63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie2270,1
Totaal164151,7

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (337 bytes)

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling36476,6
Totaal36476,6

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (161 bytes)

Onderwijs

Onderwijs
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
85 Onderwijs381,1
Totaal381,1

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (105 bytes)

Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
90 Kunst271,0
91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud250,7
92 Loterijen en kansspelen1446,3
94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs200,3
Totaal8648,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (346 bytes)

Winning van delfstoffen

Winning van delfstoffen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
061 Winning van aardolie33,2
062 Winning van aardgas10,4
081 Winning van zand, grind en klei110,9
091 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas50,3
Totaal204,7

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (258 bytes)

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen86,5
Totaal86,5

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (165 bytes)

Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Huishoudens als werkgever, niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
SBI-code en omschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
99 Extraterritoriale organisaties en lichamen20,1
Totaal20,1

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (136 bytes)

Eindtotaal sectoren 2016

Eindtotaal sectoren 2016
OmschrijvingAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal171921352,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (82 bytes)

Technieken

Technieken

In onderstaande tabel staat voor elk toepassingsgebied hoeveel aanvragen er zijn gedaan per techniek (code). Daarnaast is te zien welke bedragen voor die codes zijn gemeld.

(Proces) industrie

(Proces) industrie
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen526145,8
Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties3975,2
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie24577,0
Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie22453,8
Toerengeregelde vacuumpomp voor melkwinningsinstallaties1861,5
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen10296,7
Gelijkstroomventilator874,1
Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler810,5
Systeem voor benutting van afvalwarmte519,7
Hoogfrequent hoogrendementlader voor tractiebatterijen370,3
Warmtepomp363,0
Energiezuinige UPS288,7
Heetgasontdooisysteem150,9
Direct gasgestookte condenserende boiler140,3
Vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters132,1
Condensatoren120,2
HR-elektromotor121,0
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor116,7
Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen100,7
Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 10 m290,2
Gasgestookte hogedrukreiniger80,2
Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m260,3
Systeem voor hergebruik van perslucht60,7
Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken30,1
Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging30,2
Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus21,3
Stoomdroger20,6
Uitschakelapparaat20,1
Schuimbitumeninstallatie10,1
Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties10,0
Totaal (Proces) industrie2130421,7

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (2 kB)

Apparaten

Apparaten
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Gasgestookt HR-frituurtoestel45011,3
Gasgestookte (stoom)convectieoven44810,6
Energiezuinige (vaat)spoel- of (vaat)wasmachine2872,3
Energiezuinige professionele koel- of vrieskast720,4
Energiezuinige handendroger210,2
Energiezuinige wasdroger210,8
Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens190,5
Totaal Apparaten131826,0

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (407 bytes)

Duurzame energie

Duurzame energie
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking110042,5
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen822,5
Ketel of kachel gestookt met biomassa552,1
Zonnepanelen of folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen531,1
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SD2013 of eerder4914,9
Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder3111,5
Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)2210,1
Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder95,9
Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder84,2
Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder60,2
Grondwarmtewisselaar50,8
Installatie voor droge vergisting met SDE2013 of eerder51,4
Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder51
Windturbine met SDE2013 of eerder53,5
Dak- gevelpandelen met geintegreerde zonnecollector30,1
Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie30,1
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder31,6
Biogasproductie verhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder20,3
Totaal Duurzame energie1446103,8

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1 kB)

Gebouwde omgeving

Gebouwde omgeving
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
LED-verlichtingssysteem4784175,6
Warmtepomp (luchtgerelateerd)144656,3
Isolatie voor bestaande constructies89823,4
LED-buis armatuur71210,8
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht46451,3
Debietregeling ventilator40210,6
Warmtepomp26852,9
HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen2384,9
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen14141,0
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen132173,5
Luchtdicht luchtverdeelsysteem1264,6
HR-luchtverwarmer1083,0
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat891,8
HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen7011,5
Adiabatische luchtkoeling623,4
Besparingssysteem voor klimaatinstallaties6122,6
Steunventilator450,9
LED-belichtingssysteem431,0
Systeem voor benutting van afvalwarmte3925,4
Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen395,0
HR-Pomp380,9
Direct gasgestookte condenserende boiler270,6
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel264,5
Direct gasgestookt stralingspaneel230,7
Warmtepompboiler200,3
Snelloopdeur voor koel- of vriescellen170,3
Energiezuinig afzuigsysteem140,4
Faseovergangsmateriaal142,0
Warmtewisselaar voor vrije koeling130,4
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens120,9
Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen91,6
HR-elektromotor90,6
Energieprestatieverbetering van bestaande liften51,8
Afvalwaterwarmtewisselaar30,1
Totaal Gebouwde omgeving10397694,8

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (2 kB)

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Energie-efficiente melkkoeling2291,2
Horizontale energieschermen8511,7
Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven584,3
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen4510,6
Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen293,1
Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen263,3
Rookgasreiniging voor CO2-bemesting244,4
Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor202,5
Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen182,7
Gevelschermen150,7
Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen140,4
Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers121,4
Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen80,4
Kasdek of kasgevel71,1
Systeem voor koelen en verwarmen van (semi-)gesloten tuinbouwkassen70,7
Buitenschermen40,7
Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen40,1
Debietregeling ventilator in tuinbouwkassen30,1
Cycloondroger10
Totaal Land- en tuinbouw60949,3

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1.023 bytes)

Transport

Transport
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen23925,9
Zijafscherming2022,9
Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens1493,5
Standairco1401,3
Bandenspanningregelsysteem1042,0
Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen881,4
Indirecte aandrijving voor koelaggregaten872,7
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen834,0
Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport530,9
Energiezuinige scheepsmotor404,0
Lange en zware vrachtwagen (LZV)231,3
Dubbel laadvloersysteem181,3
Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren181,3
Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor100,0
HR-elektromotor60,6
Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart60,8
Cryogene transportkoeling50,5
Hybride power take off (PTO) aandrijving40,4
Schroefasgedreven generator voor schepen40,1
Hydrodynamische ankerkluizen en ankers30,4
Luchtgordijn bij geconditioneerd transport30,1
Energieopslag bij scheepsgeneratoren20,6
Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart20,8
Eutectische transportkoeling10,0
Intrekbaar tunnelsysteem voor binnenvaartschepen10,1
Lichtgewicht composieten kipperbak10,1
Totaal Transport129257,0

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (1 kB)

Eindtotaal technieken 2016

Eindtotaal technieken 2016
Aanvraag en energiecodeAantal meldingenGemeld investeringsbedrag
Eindtotaal171921352,4

Bedragen in € miljoenen

Brontabel als csv (93 bytes)