Op de Energielijst staan alle technieken die voor EIA in aanmerking komen. RVO.nl past de Energielijst jaarlijks aan. In 2016 bevatte de lijst in totaal 148 technieken met fiscaal voordeel. De energietechnieken op de Energielijst kunnen worden toegepast in gebouwen, industriële processen, transportmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen ook pakketten van maatregelen melden voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen.

De Energielijst

Generieke en specifieke energietechnieken

De EIA is een algemene regeling: Deze is ingericht en opgezet voor Nederlandse ondernemers en ondernemingen die er voor uiteenlopende investeringen in energiebesparing gebruik van maken. Op de Energielijst staan generieke codes. In deze codes is algemeen beschreven waar energie besparende projecten aan dienen te voldoen. Zo is bijvoorbeeld beschreven dat technieken per geïnvesteerde euro een bepaalde energiebesparing op moeten leveren. Deze besparingsnorm verschilt per toepassingsgebied: gebouwde omgeving, industrie, transport of duurzame energie. Dit betekent dat alle technieken die aan deze norm voldoen in aanmerking kunnen komen voor EIA. Dit houdt in dat er wel een onderbouwing moet komen. Om het aanvragers gemakkelijker te maken, staan er op de Energielijst naast generieke ook specifieke codes. Dit zijn concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn of het best beschikbare alternatief. Voorbeelden daarvan zijn een HR-elektromotor of een gasgestookte (stoom)convectieoven. De aanvrager hoeft de besparing in dergelijke gevallen niet meer aan te tonen. In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal generieke en specifieke aanvragen en het gemelde investeringsbedrag per techniek.

Generieke en Specifieke energietechnieken

Generieke en Specifieke energietechnieken
Generiek/specifiekAantal meldingenGemeld bedrag in € miljoenen
Generiek1133318
Specifiek160591034
Totaal171921352
Brontabel als csv (128 bytes)

Actualisatie Energielijst

De Energielijst met alle technieken die voor EIA in aanmerking komen, wordt door RVO.nl jaarlijks aangevuld met technieken die nieuw op de markt zijn verschenen. Ook het bedrijfsleven kan hiervoor voorstellen doen: dit kan ieder jaar tot uiterlijk 1 september. Belangrijk is dat de innovatie een aantoonbare energie-efficiency heeft ten opzichte van de gangbare techniek op dat moment. Ook technieken die al op de lijst staan, worden regelmatig aangepast, bijvoorbeeld vanwege technische ontwikkelingen of gewijzigde normen en keurmerken. Een techniek wordt verwijderd als deze gangbaar is geworden en dus geen energiebesparing meer oplevert ten opzichte van de referentietechniek. In 2015 dienden bedrijven 66 verzoeken in voor aanpassingen van of aanvullingen op de Energielijst van 2016. Zoals eerder vermeld, resulteerde dit in 29 nieuwe en gewijzigde technieken. Daarnaast zijn 13 technieken van de Energielijst verwijderd.

Toepassingsgebieden

De technieken uit de Energielijst worden toegepast in gebouwen, processen, duurzame energie, transport, apparaten en land- en tuinbouw. Bedrijven deden de meeste aanvragen voor de categorie gebouwen, vooral voor LED-verlichtingssystemen, isolatie van bestaande constructies, debietregeling ventilatoren en warmtepompen. In de gebouwde omgeving steeg het aantal meldingen en het meldingsbedrag sterk. Dit komt vooral door de grote toename van investeringen in LED-verlichtingssystemen en een toename in koude- of warmteterugwinningssystemen uit ventilatielucht. Het aantal meldingen voor duurzame energie heeft voornamelijk betrekking op zonne-energiesystemen. Vanuit de industrie zijn in 2016 veel meldingen gedaan voor technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen.

Aantal aanvragen per toepassing

Aantal aanvragen per toepassing totaal 17.192 aanvragen
ToepassingsgebiedGebouwenDuurzame energieIndustriele processenApparatenTransportLand- en tuinbouw
Aantal aanvragen103972130144613181292609

Peildatum 1 april 2017

Brontabel als csv (153 bytes)

Gemeld investeringsbedrag per toepassing

Gemeld investeringsbedrag per toepassing totaal € 1.352 miljoen
ToepassingsgebiedGebouwen(Proces) industrieDuurzame energieTransportLand- en tuinbouwApparaten
Gemeld investeringsbedrag in € miljoen695422104574926

Peildatum 1 april 2017

Brontabel als csv (165 bytes)

Top 10 technieken

In 2016 hebben bedrijven voor 134 van de 148 technieken op de Energielijst een melding ingediend. Onderstaand overzicht bevat de tien meest gemelde technieken op basis van het gemelde investeringsbedrag. Negen van de tien technieken hebben betrekken op energiebesparing. Zonnepanelen vallen onder de categorie Duurzame energie. Het LED-verlichtingssysteem is goed voor bijna 28% van het aantal meldingen. De debietregeling ventilator en LED-buis armatuur zijn nieuw in de Top 10-technieken ten opzichte van vorig jaar.

Top 10 EIA-technieken

Top 10 EIA-technieken
TechniekAantal aanvragenGemeld investeringsbedrag in € miljoen
LED-verlichtingssysteem4.784176
Warmtepomp (luchtgerelateerd)1.44656
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking1.10043
Isolatie voor bestaande constructies89824
LED-buis armatuur71211
Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen526146
Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht46451
Gasgestookt HR-frituurtoestel45011
Gasgestookte (stoom)convectieoven44811
Debietregeling ventilator40211
Brontabel als csv (526 bytes)