Beste Lezer,

EIA inspiratiebron voor nieuwe initiatieven

De 21e Klimaatconferentie in Parijs van een half jaar geleden staat bij velen van ons nog vast in het geheugen gegrift. Er werden belangwekkende stappen gezet en duidelijke afspraken gemaakt in een nieuw internationaal klimaatverdrag. De uitstoot van broeikasgassen zal verder worden teruggedrongen en het streven is erop gericht om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2°C.

Ruim twee jaar eerder sloten 47 partijen in Nederland het Energieakkoord, eveneens met een stevige ambitie:
- per jaar 1,5% energie besparen;
- een totale besparing van 100 PJ in 2020;
- toename hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020;
- een toename van 15.000 banen.

Beide akkoorden zijn een goede ontwikkeling voor het klimaat wereldwijd en voor de economische ontwikkeling in Nederland. Echter: met alleen afspraken maken kom je er niet. Er moeten ook meters gemaakt worden op vele fronten en in een flink tempo.

De overheid heeft daarbij niet alleen een voorbeeldfunctie, maar ook een aanjagende rol. Om de ambities te realiseren kunnen regelingen die het nemen van maatregelen financieel aantrekkelijk maken, niet ontbreken. Net zo lang totdat het voor iedereen een tweede natuur is geworden om zuinig om te gaan met energie en er voldoende innovaties zijn om de ambities te realiseren.

In mijn functie als programmamanager van het Expertisecentrum Energiebesparing zie en hoor ik dat ondernemers zich in toenemende mate bewust worden van het nut van energiebesparing. Mijn stelling is altijd: één euro besteed aan energiebesparing levert meer op dan één euro aan een product.

Toch leidt dit inzicht niet altijd tot concrete maatregelen in bedrijven. Daar waar de financiële situatie de beperking is, biedt EIA perspectief!

Sinds 1997 is EIA actief. Een mooie regeling om meer energiezuiniger technieken toe te passen. Een regeling die voor alle sectoren geldt, mits je een investering doet vanaf € 2500. Steeds meer ondernemers weten deze regeling te vinden en is er ook durf om voor grotere bedragen te gaan. Zo is er dit jaar maar liefst € 107 miljoen besteed, verdeeld over ruim 14.000 aanvragen. Voor 2016 is er zelfs € 161 miljoen gereserveerd!

Het jaarverslag 2015 biedt inzicht in de besteding in het afgelopen jaar, maar is natuurlijk tevens een inspiratiebron voor nieuwe initiatieven. Op deze manier kunnen we samen met vele andere maatregelen onze toekomst behoeden voor teveel uitstoot van CO2 en bijdragen aan een gezond economisch klimaat. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.rvo.nl/eia

Margreet van Gastel
programmamanager Expertisecentrum Energiebesparing
www.ECEonline.nl